Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Materská škola v Breznici sa zapojila do programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“

Program „Vy
rozhodujete, my pomáhame“, ktoré organizuje Tesco v spolupráci
s Nadáciou Pontis po celom Slovensku, podporuje projekty, ktoré pomáhajú
miestnym komunitám. Stačí pripraviť projekt a podať online prihlášku.
V každom regióne Tesco podporí 3 víťazné projekty, o poradí ktorých
rozhodnú zákazníci hlasovaním v obchodoch Tesco. Každá nezisková
organizácia, za ktorú zákazníci hlasujú obdrží grant od 300 do
1 300 eur.

Do tohto programu sa vďaka Martine Vrabeľovej zapojila aj Materská škola
v Breznici, riaditeľkou ktorej je Ľubica Gonosová, ktorá nastúpila do
tohto školského zariadenia ešte v roku 1985. Pedagogička s takmer
37 ročnou praxou vníma toto povolanie ako svoj koníček, pretože má deti
veľmi rada a venuje im všetok svoj čas a energiu. Pôsobila tiež v Gribove,
Brusnici, Tokajíku, Chotči a nakoniec zakotvila v Breznici. Materská škola
má veľmi dobrú spoluprácu aj so Základnou školou. Spoločne organizujú
kultúrne vystúpenia pri príležitosti rôznych sviatkov a osláv. Momentálne
navštevuje materskú školu v Breznici 25 detí prevažne z Breznice vo veku
od 2 do 6 rokov.
„Moja práca je môj koníček. Jednoznačne! Niekedy chce človek
skúsiť niečo iné, mňa však práca s deťmi napĺňa. Nemám problém byť
v práci dlhšie. Teším sa aj z vnúčat,“
nadšene hovorí
Ľubica Gonosová z MŠ Breznica. Zmenili sa tlačivá i štátny vzdelávací
systém, no na jej vzťahu k práci sa nezmenilo nič, preto o zmene
povolania, či prostredia neuvažuje. „Keď sa mi do uší dostane
správa o tom, že dieťa, ktoré opustilo materskú školu a nastúpilo do
základnej školy, bolo dobre pripravené, je to potešujúce,“

vraví Ľ. Gonosová a dodáva, že materská škola funguje ako jedna veľká
komunita. Každý s každým sa pozná a každý každému pomáha, organizujú
sa rôzne spoločné akcie. Okolie materskej školy priam láka k vychádzkam
do lesa, do objavovania prírody. Venujú sa ľudovým tradíciám a zvykom, no
ich zameranie je všestranné. „Veľmi obľúbené je vyrezávanie
tekvíc, ktoré nespájame s tzv. halloweenom, voláme to tekvičkové
popoludnie. Oslavujeme sviatok všetkých svätých, pamiatku zosnulých. Už
tradičnými podujatiami sú Breznické Vianoce, či Veľká noc, do ktorých sa
naše deti aktívne zapájajú,“
priblížila činnosť MŠ Ľ.
Gonosová.
„Do projektu, ktorý pripravilo Tesco, sme sa zapojili vďaka
jednej mamičke, ktorá pracuje v Tescu. Začali sme rozmýšľať, čo by
naša materská škola potrebovala najviac. Šetríme si na nové skrinky do
šatne pre deti a tak by nám peniaze z projektu pomohli zrealizovať náš
plán,“
prezrádza. Skrinky pre deti sú ešte pôvodné a
pomaly dosluhujú. Aj keď skrinky v šatni svojpomocne skrášlili
servítkovou technikou a teraz vyzerajú nádherne, stále je na zreteli
bezpečnosť detí, preto by riaditeľka uvítala skrinky, ktoré budú
v jednom rade v dosahu detí s praktickými lavičkami na sedenie.
„V malej triede, ako ju deti volajú, by sme tiež radi urobili
dopravný kútik. Zakúpiť by teda bolo potrebné koberec s dopravnou
tematikou, police, autá, dopravné značky, možno aj odrážadlá. Uvidíme
kam nás finančná hotovosť pustí,“
priblížila svoje plány
pre deti v breznickej materskej škole a dodala, že finančne pomáha aj
starosta obce S. Brendza. Každoročný Breznický ples je tiež podujatím, kde
sa financie z neho používajú na účely materskej školy. Učiteľky sú
tvorivé a deťom vždy radi pripravia a naplánujú nejakú zmenu. Radosť,
ktorú vidieť v detských očkách je na nezaplatenie, preto riaditeľka MŠ
v Breznici apeluje a prosí všetkých, ktorí sa chcú zapojiť a môžu
pomôcť: „Hlasujte za našu škôlku, prosím, získame tak
prostriedky, aby sme mohli urobiť všetkým našim deťom radosť. Pomôžeme
im získať učebné pomôcky i vybavenie, ktoré napomôže k zvýšeniu
kvality prostredia i vyučovacieho procesu. Znamená to pre nás
mnoho!“

Piata edícia programu Tesca „Vy rozhodujete, my pomáhame“ prebieha
v každom obchode na Slovensku. Tesco je rozdelené do 77 regiónov, kde sa
spájajú tri pobočky. V každom z nich je možné hlasovať za ten svoj
projekt. „Naše Tesco je spojené s Medzilaborcami, kedysi bolo
aj so Svidníkom. Do týchto projektov sa môžu zapojiť neziskové
organizácie, základné a materské školy. Sme veľmi radi, že od začiatku
tohto projektu máme plný stav. Minule dokonca boli všetky tri stropkovské.
Som rada, že sa organizácie zapájajú, aj keď zo začiatku to išlo
ťažšie,“
povedala manažérka stropkovskej prevádzky Tesca
Lucia Nemcová a dodala, že od minulého kola Tesco súťaž ešte vylepšilo.
„Teraz nevyhráva len prvý, ale peniaze sa rozdelia na prvé,
druhé a tretie miesto, kde organizácia umiestnená na prvom mieste získava
1300 eur. Stačí len napísať projekt a zapojiť sa. Projekt je dôležité
napísať pútavo a veľmi konkrétne, aby porotu zaujal a mal zmysel. Komisia
potom projekty hodnotí. Keď sa to podarí a projekt prejde všetko je už
v rukách zákazníkov. Tí rozhodujú o víťazovi formou hádzania žetónu,
ktorý dostanú za každý nákup v Tescu. Som rada, že máme medzi sebou
takých ľudí, ktorí chcú, iniciujú a podporujú organizácie, ktoré ešte
váhajú zapojiť sa. V tomto projekte už boli úspešní ŠK Bokša,
Červený kríž, Dom detí Božieho milosrdenstva, MŠ Sitník, či ŠKB
Stropkov,“
prezradila a vyzvala všetky malé, či veľké
„neziskovky“, aby sa nebáli do projektu zapojiť. „Treba
vymyslieť dobrý projekt, treba do toho ísť a netreba sa báť! Šancu má
každý rovnakú. Je to možnosť, ktorú jednoducho treba využiť. Veľmi radi
poskytneme bližšie a konkrétnejšie informácie. Nech sa zapoja všetci,
stretneme sa potom pri odovzdávaní šekov,“
dodáva
s úsmevom L. Nemcová.
Ako ďalej uviedla, je veľmi rada, že pracuje v Tescu, že môže aj takouto
formou pomáhať. Poukázala tiež na činnosť ŠK Bokša, ktorému sa podarilo
urobiť naozaj veľký kus práce a ktorý organizuje rôzne akcie, kde peniaze
zo vstupného putujú vždy na pomoc iným – skromným ľuďom, ktorý sú za
každú pomoc vďační. „Robia to s láskou, ktorú vidno na ich
práci. V rámci Tesca tiež existuje „Drobné darcovstvo“, kedy pomáhame
športovým klubom a pod. napr. s občerstvením. Tiež sme v predvianočnom
období darovali klientom z Domčeka suroviny na výrobu vianočných oplátok.
Je to skvelé! Ako prevádzka Tesco Stropkov sa snažíme podporovať všetky
charitatívne veci. Pred Vianocami sme robili zbierku oblečenia a obuvi, ktorú
sme odovzdali rodine v núdzi, či detskému domovu,“

uviedla.
Martina Vrabľová, vďaka ktorej sa MŠ Breznica do projektu zapojila, chcela
pomôcť deťom v Breznici, pretože aj jej deti túto MŠ navštevujú.
„Rozmýšľali sme nad pieskoviskom, alebo nad skrinkami. Dúfala
som, že keď ten projekt napíšem, získame aspoň 300 eur, ktoré by
škôlke pomohli. Bolo potrebné do detailov predstaviť a popísať projekt,
svoju myšlienku, ako to bude vyzerať. Nechceli sme, aby mali deti z projektu
len nové zariadenie v MŠ, ale aj nové učebné pomôcky, preto je do
projektu zahrnutá aj tzv. dopravná učebňa. Potrebné bolo tiež mať podporu
dobrovoľníkov, to sme my rodičia, s účasťou na realizácii projektu.
Máme tiež sponzora – maliara a oslovili sme aj konkrétneho stolára,
ktorí sa budú podieľať na realizácii,“
prezradila Martina
Vrabľová a dodala, že do projektu sú zapojené aj deti, aby mali dobrý
pocit, že aj oni samé pre svoju materskú školu niečo urobili.
„Spolu s učiteľkami v MŠ vyrábajú ďakovné kartičky a
odovzdávajú ich zákazníkom v Tescu a prosia o podporu pre ich materskú
školu. Všetci sa tešia, deti sú namotivované a nedočkavé. Aj touto cestou
ďakujeme všetkým za každý jeden vhodený žetón pre všetky tri projekty.
Nech ľudia ďalej nakupujú a rozhodnú o svojom vybranom
projekte,“
vyzvala v závere M. Vrabľová.
Pripomíname ešte, že Materskú školu v Breznici môžete podporiť aj vy do
17. februára 2019 zahlasovaním na miestnej predajni v Stropkove, alebo
v Medzilaborciach.
Pomôžeme tak MŠ Breznica meniť staré za nové…

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter