Materská škola na Ulici Matice slovenskej oslávila 40 rokov

Slávnostnou akadémiou oslávila minulý utorok 40. výročie založenia
Materská škola na Ulici Matice slovenskej. Pri tejto príležitosti sa
v divadelnej sále mesta stretli rodičia detí, súčasný i bývalý
kolektív zamestnancov školy, ako aj zástupcovia mesta a ďalší pozvaní
hostia.

Prví škôlkari nastúpili do tejto materskej školy 1. septembra
1968. Mala vtedy tri triedy a štyri oddelenia detských jaslí.
V osemdesiatych rokoch v materskej škole výrazne stúpol počet detí. Tento
trend začal už koncom sedemdesiatych rokov, odkedy prevádzkovali päť tried
materskej školy a tri oddelenia jaslí. V súčasnosti škôlku navštevuje
160 detí, o ktoré sa stará 15 učiteliek a 10 nepedagogických
zamestnancov. Počas štyroch desaťročí pôsobili vo vedení MŠ Veronika
Andrejková, Vilma Rosivalová, Anna Balogačová a súčasná riaditeľka Jana
Klebanová, ktorá je vo funkcii od roku 1991.
Škola sa v súčasnosti snaží obohacovať čas svojich detí o rôzne
zaujímavé činnosti a podujatia. Aktívne sa zapája do rôznych projektov
zameraných na zlepšenie výchovného a vyučovacieho procesu. Jedným z nich
bol projekt Otvorená škola, vďaka ktorému získali prostriedky na vybavenie
areálu a telocvičné náradie a náčinie vo výške 110 tis. korún.
„Ďakujem všetkým naším bývalým aj súčasným zamestnancom.
Prežili v tejto škole najplodnejšie roky svojho života a všetkým im za to
patrí moja vďaka a úcta. Akákoľvek práca v prospech detí nesmie padnúť
zaťažko. Verím, že ešte veľa detí prežije v našej škole krásne
chvíle. Sme si vedomé, že naša práca je poslaním, ktorého cieľom je
vynaložiť úsilie, aby sme okolo seba videli šťastné a spokojné detské
úsmevy. Želáme si, aby naša škola prekvitala a aby bola pre deti
naozajstným druhým domovom. Aby v nej vládla zdravá atmosféra a darilo sa
nám napĺňať naše poslanie. V popredí výchovy ostáva láska k deťom.
Správajme sa teda tak, ako chceme, aby sa v budúcnosti oni správali
k nám,“
povedala v slávnostnom príhovore riaditeľka školy
Jana Klebanová. Všetkých zúčastnených pozdravila aj zástupkyňa z radov
rodičov a v mene vedenia mesta sa prihovoril viceprimátor Michal
Lipinský.
Oficiálnu časť akadémie vystriedal blok vystúpení malých škôlkarov.
Svojich rodičov potešili krásnym spevom, dojemným prednesom riekaniek,
živým tancom i pekne stvárnenými scénkami s vianočnou tematikou.
V závere akadémie boli za záslužnú prácu ocenené súčasné i bývalé
učiteľky jubilujúcej materskej školy.

obrazek obrazek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter