Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Maškarný bál v útrobách stropkovského kaštieľa

Krajské múzeum v Prešove – kaštieľ Stropkov usporiadal sériu
podujatí Prázdninové popoludnia v kaštieli Stropkov. Posledným
z podujatí bol maškarný bál v jeho útrobách.

Podujatie malo úspech a deťom sa najviac páčilo, že sa mohli
„vyšantiť“ v podzemí kaštieľa.
Prvú hodinu vyrábali deti v priestoroch kaštieľa škrabošky a koruny,
potom nacvičovali slávnostný sprievod, ktorým sa deti presunuli do podzemia
kaštieľa. Po tomto sprievode deti poctil svojou prítomnosťou kráľovský
pár, ktorý otvoril bál úvodným tancom. Následne si mohli aj detičky
vyskúšať historický tanec. Viac ich však oslovili detské pesničky, na
ktoré sa zabávali až do konca podujatia.
„Kostýmy sme mali požičané z Krajského múzea v Prešove.
Pomohli nám tiež členovia OZ Sparta, ktorí zahrali kráľa a kráľovnú, za
čo sme im nesmierne vďační. Bolo to posledné podujatie z cyklu
Prázdninové popoludnia v Kaštieli Stropkov. Zábavnou formou v historickom
duchu sme urobili bodku za prázdninami v kaštieli,“
povedala
Nikoleta Lattová z Krajského múzea v Prešove – kaštieľ Stropkov.
Počas školského roka má Krajské múzeum v Prešove – kaštieľ Stropkov
naplánované rôzne aktivity, prevažne vzdelávacieho charakteru.
„Budeme o nich informovať priebežne,“ uviedla
N. Lattová.
– chcela by som sa v prvom rade poďakovať členom OZ Sparta, ktorí nám
vypomáhali pri každom prázdninovom podujatí.
Poďakovanie za spoluprácu a pomoc pri všetkých podujatiach patrí OZ Sparta,
ako aj rodičom, ktorí priviedli svoje detičky do kaštieľa, za to, že si
našli čas a zavítali do stropkovského kaštieľa.
„Bez ich záujmu by boli naše aktivity zbytočné. Dúfam, že
cesta, ktorú sme v kaštieli naštartovali Nocou múzeí bude mať svoje
pokračovanie a záujem zo strany verejnosti porastie. Boli by sme radi, keby
k nám deti, ale aj dospelí, chodili častejšie aj mimo letných prázdnin.
V priestoroch kaštieľa máme inštalované rôzne výstavy. Časť z nich
pravidelne obmieňame, takže návštevníci majú možnosť pozrieť si vždy
niečo nové a zaujímavé,“
dodala.
Krajské múzeum v Prešove – kaštieľ Stropkov organizuje tiež
prednáškové cykly Potulky dejinami, v ktorých verejnosť oboznamujú so
zaujímavými témami, či už z regionálnych dejín, alebo v súvislosti
s aktuálnymi výstavami, sviatkami, výročiami, na ktoré Vás všetkých
srdečne pozýva.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter