Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Marika Gombítová zavítala po dlhých rokoch do svojho rodiska

Z rúk primátora O.
Brendzu si prevzala ocenenie „Čestný občan mesta Stropkov“

Ďalší historický okamih pre naše mesto Stropkov. Po dlhých rokoch
k nám konečne, na radosť mnohých, zavítala tá najlepšia speváčka,
charizmatická a krásna žena Marika Gombitová, na ktorú sme právom hrdí.
Z rúk primátora mesta Stropkov O. Brendzu si prevzala ocenenie „Čestný
občan mesta Stropkov“, ktoré jej malo byť udelené ešte v roku
2014. Sľúbila, že si toto ocenenie prevezme osobne a svoje slovo dodržala,
z čoho máme samozrejme nesmiernu radosť. Prítomní boli tiež viceprimátor
P. Lehocký, prednosta MsÚ S. Humenník a starosta rodnej obce M. Gombitovej
Turany n. Ondavou J. Jakubov.

„Naše mesto má slogan malé veľké mesto – malé mesto
počtom obyvateľov i rozlohou, ale veľké svojim potenciálom a úspechmi
našich ľudí, našich rodákov. Medzi najväčších rodákov patríte vy a
myslím si, že toto čestné občianstvo vám právom patrí,“

povedal primátor O. Brendza vo svojom príhovore.
Dodal, že cenu, ktorú jej odovzdal spoločne s čestným občianstvom navrhol
tiež čestný občan mesta Stropkov, akademický maliar P. Kocák.
„Je to taký malý stropkovský Oscar, na ktorom je vyobrazený
stropkovský erb. Nech vám toto ocenenie symbolicky pripomína vašu rodnú
hrudu, Stropkovčanov, Stropkov, kde ste prežili svoje detské i mladé
časy dospievania, kde ste na našej umeleckej škole začínali s hudbou.
Vedzte, že Stropkov na vás myslí. Stropkov na vás pamätá a hlboko si vás
váži. Patríte do rodiny Stropkovčanov a sme za to
vďační,“
dodal.
Pripomenieme, že v čase, keď bolo toto občianstvo M. Gombitovej schválené
a udelené, bol primátorom mesta Stropkov P. Obrimčák a terajší primátor
O. Brendza sedel v poslaneckej lavici. Čas bežal, z poslanca sa stal
primátor mesta a toto ocenenie mal tú česť odovzdať našej Marike práve O.
Brendza, ktorého mama sa podieľala na výchove a vzdelávaní Mariky, pretože
v čase jej školských čias pôsobila ako učiteľka na ZŠ v Turanoch n.
Ondavou.
M. Gombitovej bola odovzdaná tiež monografia mesta Stropkov, obraz
Sanktuária – srdca Stropkova a ďalšie vzácne publikácie a predmety,
ktoré jej túto návštevu budú ešte dlho pripomínať. Na oplátku Marika
darovala a podpísala primátorovi mesta knihu Úlomky spomienok, ktorú M.
Gombitová vydala pred rokom.
„Všetci sa tešíme, že pochádzate práve z tohto kraja a
pozdravujeme vás. Ste dôkazom toho, že aj z ďalekého, zabudnutého
severovýchodného kraja, sa dá presadiť, dá sa dosiahnuť veľa. Ste pre
nás veľkým vzorom v tom, čo ste dosiahli,“
uzavrel
primátor.
Už dnes Marika zavíta do svojej rodnej obce Turany n. Ondavou, kde na ňu už
veľmi nedočkavo čakajú jej najbližší i rodáci a priatelia.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter