Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mariánsky odpust na Námestí SNP v Stropkove

Stropkovskí veriaci
spojení v modlitbe k Matke, ktorá prikrýva, ochraňuje a utešuje
svoje deti

V nedeľu 15. júla sa v Stropkove konala odpustová
slávnosť Karmelskej Panny Márie.
Pri tejto príležitosti bola
slúžená slávnostná svätá omša, ktorú v priamom prenose vysielal aj
Rozhlas a televízia Slovenska.

Túto bohoslužbu celebroval Mons. Bernard Bober, košický
arcibiskup – metropolita.
Prítomní boli tiež
farár a dekan stropkovského dekanátu Miroslav Kyšeľa, dekan
sabinovského dekanátu Ladislav Cichý,
predseda Prešovského
samosprávneho kraja Milan Majerský, primátor mesta Stropkov
Ondrej Brendza, prednosta Okresného úradu v Stropkove
Alfonz Veselý, kňazi, rehoľné sestry, bohoslovci
i pútnici zo Stropkova a okolia, ale aj všetci tí, ktorí sa s týmto
najstarším slovenským škapuliarskym pútnickým miestom spojili
prostredníctvom priameho televízneho prenosu.
Krásny spev na slávu a chválu našej Škapuliarskej Panne Márie znel
v podaní Spojeného mládežníckeho zboru pri farnosti Sv. Kríža v Snine,
ktorý dirigovala Iveta Oradea Habujarová.
Po slávnostnej svätej omši sa konala posviacka novopostaveného farského
úradu, ktorého výstavba sa začala pred dvoma rokmi.
Panna Mária mala odjakživa v Stropkove silný základ. Motív Panny Márie sa
nachádza aj na gotickej Monštrancii z roku 1527. V roku 1661 bola
vyhotovená reliéfna renesančná tabuľa, ktorá je umiestnená na južnej
strane kostolnej veže.
Ústredným výjavom uvedenej tabule je Immaculata v oblakoch stojaca na
polmesiaci a držiaca v ľavej ruke dieťa a v pravej žezlo. Pred postavou
Panny Márie kľačí Žigmund Pethő so zopnutými rukami a pri jeho nohách je
v oválnom rastlinnom ráme erb rodiny Pethő. Z jeho úst vychádzajú slová
„Pod Tvoju ochranu“. Toto bolo predzvesťou ďalšieho pokračovania úcty
k Panne Márii. Práve Žigmund Pethő sa zaslúžil o to, že sa mesto
Stropkov stalo najstarším pútnickým mestom na Slovensku, kde sa uctieva
Panna Mária Škapuliarska.
Aby sa zvýraznila mariánska úcta v Stropkove Žigmund Pethö v spolupráci
s pátrom Filipom, generálom Radu bosých bratov Panny Márie
z hory Karmel, založil pri stropkovskom farskom
kostole Bratstvo Preblahoslavenej Panny Márie
Škapuliarskej.
Zvláštnu Bulu o tejto skutočnosti vydal
pápež Klement IX. dňa 11. mája 1669 v Ríme.
Zmienka o tejto bule je v prvej známej kanonickej vizitácii z roku 1749,
ktorú vykonal jágerský biskup František Barkóci. Vizitácia spomína
bohatú materiálnu základinu tohto Bratstva a skutočnosť, že sa
v Stropkove každoročne 16. júla schádza veľké množstvo veriaceho ľudu,
lebo v ten deň tu možno získať plnomocné odpustky.
Peteovci ako verní mariánski ctitelia zasvätili obidva bočné oltáre
mariánskej ikonografii a do nadstavca hlavného oltára umiestnili obraz
Nepoškvrnenej Panny Márie. V interiéri je tak stvárnená mladosť (oltár
sv. Anny), panenstvo (obraz Zvestovania na oltári P. M. Škapuliarskej),
materstvo, (milostivý obraz Škapuliarskej Panny Márie) ako aj jej posmrtná
oslava (obraz Nepoškvrneného počatia PannyMárie).
Odpustový bočný oltár Panny Márie Škapuliarskej bol podľa nápisu na
zadnej strane zhotovený v roku 1754 a jeho ústredný obraz namaľoval
Henrich Schweitzer z Košíc. V Sanktuáriu sa nachádza viacero mariánskych
motívov. Panne Márii Škapuliarskej je venovaná aj socha nachádzajúca sa na
ul. Mládeže. Postavená bola v roku 1760 a je Národnou kultúrnou
pamiatkou.
V pravoslávnom chráme Uloženia rúcha Presvätej Bohorodičky v Stropkove
sa v nedeľu 15. júla slávil chrámový sviatok Položenija Rizy
Presvjatyja Bohorodicy,
ktorý sa viaže k 2. júlu a spojený
bol aj s pripomenutím si stého výročia zavraždenia ruskej cárskej rodiny,
ktorá bola Ruskou pravoslávnou cirkvou v roku 2000 vyhlásená za
svätú.
Stropkovská pravoslávna cirkev pripravila, napísala ikonu sv.
cárskych mučeníkov,
ktorú pri príležitosti tohto stého
výročia zavraždenia Cára Mikuláša II. a jeho rodiny, slávnostne odovzdali
zástupcom Ruskej pravoslávnej cirkvi.
Jeho Vysokopreosvietenosť Metropolita Sergej Barnauľsky a
Altajsky
i radca, vedúci konzulárného oddelenia
Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike Tauras
Shpokyavichyus
boli vyslaní prevziať si túto nádhernú
ikonu.
Na oslavách tohto sviatku boli prítomní aj Jeho Blaženosť
Rastislav Arcibiskup prešovský Metropolita českých krajín a Slovenska, o.
Pavol Bobák
i ďalší duchovní otcovia, ktorí slúžili
slávnostnú archijerejskú sv. liturgiu.
Počiatky sviatku Položenija Rizy Presvjatyja Bohorodicy sa viažu k príbehu
z piateho storočia, kedy 2. júla bolo rúcho presvätej Bohorodičky
prinesené do Carihradu. Následne bolo slávnostne uložené v Blachernskom
chráme v Carihrade, dnešnom Istanbule, kde sa ukladali všetky Bohorodičné
predmety.
V 9. storočí ruské knieža z mora obsadil Istanbul. Patriarcha Fotios
s veriacim obchádzali s rúchom hradby Carihradu a kúsok rúcha namočili do
vôd Bosporu. Bohorodica zasiahla, Rusi odstúpili, podpísali mier. 2. júla
(15. 7.) sa rúcho znova slávnostne uložilo späť do chrámu. Knieža spolu
s ostatnými sa dali pokrstiť a práve preto má Ruská pravoslávna cirkev
tento sviatok vo veľkej úcte, rovnako ako všetci ostatní pravoslávni
veriaci.
Nech nám Matka Božia vyprosí milosť, aby sme zlepšovali svoj život.
Presvätá Bohorodička nech nám pomáha ostávať verne pri Kristovi aj
v ťažkých chvíľach života, aby sme prišli k nášmu Otcovi, ktorý je
na nebesiach.
-af, ľš-
foto: A. Belovežčík, A. Hričan

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter