Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mariánsky kult na Slovensku

Prešovský
samosprávny kraj, Krajské múzeum v Prešove a Kaštieľ Stropkov usporiadali
prednášku pod názvom Miesta mariánskeho kultu na severovýchode Slovenska
v 18. storočí v podaní Prof. PhDr. ThDr. Petra Zubka, PhD.

Ako P. Zubko uvádza, najstaršie stredoveké pútnické miesto na území
bývalého Uhorska, je Marianka pri Bratislave na úpätí Malých Karpát,
ktoré založil kráľ Ľudovít Veľký. On položil základný kameň kostola
a zveril správu pútnického miesta rádu Pavlínov.
V roku 1380, keď bol kostol dostavaný, ten istý kráľ slávnostne preniesol
milostivú sošku na hlavný oltár. Najslávnejším Mariánskym obrazom
v dobe rekatolizácie a osobitne v 18. storočí je Šaštínska Madona,
ktorá bola nazývaná aj bolestná, sedembolestná na Slovensku.
Levočské pútnické miesto patrí do obdobia staršieho stredoveku, do obdobia
rekatolizácie, do obdobia Jezuitov.
Škapuliarska Panna Mária sa nachádza v Stropkove, vo Veľkom Šariši a
v Gaboltove. Najstaršie škapuliarske pútnické miesto v Uhorsku sa
nachádzalo práve u nás v Stropkove, kde si veriaci uctievajú milostivý
obraz Panny Márie Karmelskej, ktorý je z roku 1754. Bratstvo sv. škapuliara
tu bolo už v roku 1669, takže patrí medzi najstaršie na území terajšieho
Slovenska.
Zásluhy na uvedení bratstva do Stropkova má tamojší zemepán Žigmund
Pethő. Aby sa zvýraznila mariánska úcta v Stropkove, Žigmund Pethö
v spolupráci s pátrom Filipom, generálom Radu bosých bratov Panny Márie
z hory Karmel, založil pri stropkovskom farskom kostole Bratstvo
Preblahoslavenej Panny Márie Škapuliarskej.
Zvláštnu Bulu o tejto skutočnosti vydal pápež Klement IX. dňa 11. mája
1669 v Ríme a stropkovské Škapuliarske bratstvo tak patrí medzi jedno
z prvých na Slovensku. Práve tu treba hľadať korene úcty k Škapuliarskej
Panne Márii, ktorá je dodnes taká živá a vrúcna.
Čenstochová sa nachádza v južnom Poľsku. Panna Mária Čenstochovská,
tiež známa ako „Čierna Madona“ je hlboko uctievaný obraz po celej
Európe. Je takmer povinná zastávka pre každého pápeža, ktorý navštevuje
túto krajinu.
Kópiu Čentochovskej Panny Márie nájdeme v Gaboltove, v Košiciach,
Prešovskej konkatedrále, na Prešovskej kalvárii, v Sabinove a aj tu
v Stropkove.
Časť poučnej prednášky Petra Zubka prinášame aj Vám:
Slová Petra Zubka nás nútia trocha sa zamyslieť:
V archaickej dobe, niekedy pred rokom 1300, boli pútnické miesta iba
miestom, kde mnohí pútnici vyhľadávali akési čudá. Je pravda, že na
mnohých miestach sa diali zázraky, ktoré sa potom stali legendami. Ľudia na
tieto miesta chodili, chceli mať kúsok z toho miesta, lebo si mysleli, že si
tak ľahko zabezpečia mnoho privilégií. Keď z miesta odišli, žili tak ako
predtým.

V zásade boli kázne skôr zriedkavosťou ako pravidelnosťou a kázalo sa
spôsobom „nemáš problémy, tak sa teš. Ak máš problémy – to prejde,
to patrí k životu a ideme ďalej“.

Na prelome 14. až 15. storočia sa rozšírili Františkáni a tí
začali kázať trocha iným spôsobom. Svätý František mal inú skúsenosť,
mal stigmy a Krista začal vnímať cez bolesť, ktorú dostal. Zistil, že
práve cez bolesť, cez svoj kríž, sa s Kristom spája a môže sa s ním
stotožniť. Františkovi bratia – Františkáni začali toto
ohlasovať.

Ohlasovali, že ak máš kríž, máš milosť, si na tom rovnako ako Boží
Syn.

Zároveň to dávalo v živote nový pohľad na vec. Či je kríž
fyzický, či je morálny, či je duchovný, alebo akýkoľvek iný, nepáči sa
nám to, kríž nechceme. Práve tento prístup nám ukazuje, že Kristus svoj
kríž zobral a premenil ho na čosi najvznešenejšie. Jednoducho nás
vykúpil.

Keď sa dokážeme stotožniť so svojím krížom a prijať ho, zdanlivo
nás môže ničiť, no v skutočnosti, ak ho pokorne prijmeme, tak nás zmení
k lepšiemu. Ak ho neprijmeme a budeme ho odmietať, vtedy nás zabije. Zabije
nás tak, že odídeme od viery.

Nie oko za oko, ale odpustiť aj 77 krát.
Iste sú v živote veci, ktoré nie sú príjemné, a s ktorými treba
bojovať, ale v prvom rade majme na pamäti, že z kríža sa nezostupuje,
potom nie sme kresťania.

To je len návod k tomu, ako sa náš život dá prežiť ľahšie. Život
sa nestane bezkrížový, ale bude sa znášať oveľa ľahšie.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter