Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Marec mesiac knihy v mestskej knižnici

Marec je mesiac knihy už od roku 1955. Vyhlásili ho ešte v bývalom
Československu na počesť Mateja Hrebendu, ktorý bol šíriteľom slovenskej
a českej knihy a ktorý sa narodil a aj zomrel v mesiaci marec. Mestská
knižnica v Stropkove preto počas celého marca udeľuje „amnestiu“
všetkým členom, ktorí nemajú vrátené knihy a dostali upomienky.
V prípade, že knihy stratili, alebo poškodili, môžu využiť možnosť,
ktorá nesie názov „vymeň knihu za knihu“, teda za každú stratenú, či
poškodenú knihu môžu doniesť novú, inú knihu.

V mesiaci marec, ktorý je venovaný knihe, bude v dňoch 4. až
10. marca prebiehať Týždeň stropkovských knižníc. Mestská knižnica
v Stropkove počas tohto týždňa pripravila pre všetkých záujemcov
registráciu nových čitateľov zdarma. Okrem toho sa 6. marca bude
v mestskej knižnici konať beseda so spisovateľom Ľ. Petraškom pre všetky
základné školy, kde autor predstaví svoju knihu Povesti, príbehy a
povedačky z východu Slovenska.
Tradičným podujatím mestskej knižnice je Vansovej Lomnička, ktorej
52. ročník sa bude konať už 7. marca. Pre základné školy je v mesiaci
marec pripravené podujatie Rozprávkový kolotoč, ktoré má za cieľ
podporiť u detí čítanie s porozumením. Sprievodným programom bude
videoprojekcia.
Pre materské i základné školy, ale aj pre školské kluby je pripravené
podujatie Veselé príbehy z kníh Gabriely Futovej, Prózy kozy Rózy od
Jozefa Pavloviča, Najkrajšie slovenské rozprávky od Pavla Dobšinského,
ktoré sú taktiež zamerané na čítanie s porozumením.
Mestská knižnica tiež ponúka pre deti knižničnú prípravu, ktorá
spočíva v tom, že sú deťom predstavené služby, ktoré knižnica ponúka,
ako sa v knižnici orientovať, ako knihy hľadať, či ako sa v knižnici
slušne správať, pretože všetko má svoje pravidlá.
V čitárni mestskej knižnice momentálne prebieha fotografická výstava
Čína a Tibet, ktorá opustí Stropkov koncom marca.
21. marca sa mestská knižnica zapojí do podujatia „20. svetový deň
poézie Unesco“, ktorý sa na Slovensku koná pod záštitou Matice
slovenskej. Účelom tohto dňa je propagovanie, čítanie, písanie a
publikovanie poézie po celom svete, ako aj poskytnutie uznania národným aj
medzinárodným aktivitám v oblasti poézie. V Stropkove toto podujatie
organizuje OP Matice slovenskej Stropkov, OŠK Stropkov, Mestská knižnica
v Stropkove a tiež ZUŠ F. Veselého v Stropkove v spolupráci
s Konzervatóriom Jozefa Adamoviča v Košiciach, ktorého študenti budú
súčasťou programu. Dopoludnia sa budú konať predstavenia v priestoroch
gymnázia v Stropkove a o 16.00 h sa bude konať predstavenie pre širokú
verejnosť v čitárni mestskej knižnice. Obsahovo bude podujatie zamerané na
štúrovskú poéziu od národnej, cez ľúbostnú lyriku, až po klasické
diela Štúrovcov.
V apríli sa návštevníci knižnice môžu tešiť na výstavu Vlčie hory,
ktorú pripravuje Kamil Sóoš a ktorá bude zameraná na zvieratá a
prírodu.
Mestská knižnica sa zapojila do ďalšieho projektu, ktorého cieľom je
modernizácia a zvýšenie úrovne poskytovaných služieb.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter