Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Marec – mesiac knihy v Mestskej knižnici priniesol mnoho zaujímavých akcií pre malých i veľkých

Program Mestskej knižnice v mesiaci marec bol veľmi bohatý nielen pre
deti, ale aj pre dospelých.

Pre žiakov materských a základných škôl bola pripravená akcia pod
názvom Rozprávky o psíčkovi a mačičke – Ako si psíček s mačičkou
piekli tortu na meniny. „Deťom som čítala rozprávku,
rozprávali sme o tom, akú tortu by napiekli oni, aké ingrediencie by do
torty dali. Potom sme si takú tortu „napiekli“ aj my. Všetky deti sa
krásne zapájali a po prečítaní rozprávky si vyfarbili obrázky psíčka a
mačičky,“
priblížila priebeh tejto akcie M. Jacečková,
vedúca Mestskej knižnice. Za celý mesiac sa zážitkového čítania
zúčastnilo 315 detí.
Pri príležitosti 190. výročia narodenia rozprávkara Pavla Dobšinského sa
pre deti prvého stupňa základných škôl konal v knižnici rozprávkový
deň.
„Povedali sme si Rozprávku o rozprávkarovi, priblížili sme si
život tohto zberateľa slovenských ľudových rozprávok. Zopakovali sme si,
čo je to rozprávka a aké má znaky. Jednu z jeho rozprávok sme si
prečítali,“
uviedla M. Jacečková.
Pre deti boli pripravené rôzne zábavné úlohy – skladanie puzzle
ilustrácií kníh, doplňovačka, spájanie názvov rozprávok a iné. O túto
akciu bol zo strany škôl veľký záujem a zúčastnilo sa jej spolu
156 detí.
Mestská knižnica v marci ponúkla dve výstavy. Jednou bola výstava obrazov
stropkovského rodáka Romana Presaloviča pod názvom Ornamenty, ktorej sa
zúčastnilo 25 ľudí.
Výstavy „Od Stalingradu do Bratislavy“, ktorá sa konala pri príležitosti
75. výročia víťazstva v bitke pri Stalingrade a 75. výročia boja
1. Československého samostatného práporu v ZSSR pri Sokolove, sa
zúčastnilo 42 ľudí.
Aj školy mali o túto výstavu záujem a sprievodným programom tejto výstavy
bol dokumentárny film Stalingrad.
Taktiež prebehlo v knižnici okresné kolo Vansovej Lomničky – súťaže
v prednese poézie a prózy žien. Napriek nízkej účasti to bol skutočne
nádherný kultúrny zážitok.
„Mesiac marec v našej knižnici môžem hodnotiť len
pozitívne. Deti pozorne počúvali čítané rozprávky, s radosťou sa
zapájali do rôznych úloh, ktoré boli pre ne pripravené. Navštívili nás
nielen deti zo stropkovských MŠ a ZŠ, ale prišli k nám aj deti
z okolitých obcí, klienti Domu detí božieho milosrdenstva, deti
z komunitného centra a klienti Domu sociálnych služieb. Najväčšej
popularite sa tešili Rozprávky o psíčkovi a mačičke. Akcií sa spolu
zúčastnilo 661 ľudí,“
uviedla M. Jacečková.
V mesiaci apríl je pripravená unikátna putovná výstava „Biblia na
cestách“. Výstava Biblií má za úlohu priblížiť bibliu ako knihu kníh
nielen z pohľadu historického, ale predovšetkým priblížením jej
posolstva súčasnému človeku.
Návštevníci budú mať možnosť prezrieť si vyše 200 exponátov kníh
napísaných v rôznych svetových jazykoch. Výstava ponúkne súčasné
preklady biblie, komentáre, slovníky, encyklopédie a sprievodnú literatúru.
Časť vystavených kníh bude venovaná deťom a mládeži.
„Návštevníkov bude výstavou celé tri týždne sprevádzať
pán Milan Šurman formou prednášok. Túto výstavu sme u nás v knižnici
už mali v roku 2012 a tešila sa veľkej obľube a návštevnosti zo strany
škôl aj verejnosti. Terajšia výstava je obohatená o nové tituly.
Verejnosti bude sprístupnená od 4. do 20. apríla 2018,“

priblížila program knižnice na mesiac apríl M. Jacečková.
Do fondu knižnice pribudnú v apríli ďalšie nové tituly, prevažne pre
dospelých. „Táto literatúra je u nás najpožičiavanejšia a
nové knihy sa tak u nás dlho neohrejú,“
dodala M.
Jacečková.
Pokračovať sa bude aj v burze kníh, kde záujemcovia môžu nájsť
vyradené knihy, alebo knihy darcov – občanov mesta Stropkov. Každá kniha
sa na burze predáva za 0,50 eur a peniaze z predaja budú použité na
zakúpenie nových titulov.
„Za každú knihu sme nesmierne vďační. Sú to knihy, ktoré
už ľudia prečítali, alebo detské knihy, z ktorých deti už vyrástli.
Buď tieto knihy idú do burzy, alebo sa môžu nahradiť zničené knihy, čomu
sa veľmi tešíme nielen my,“
povedala vedúca knižnice.
Používateľom knižnice v Stropkove je k dispozícii množstvo nových
titulov, ktoré boli zakúpené vďaka finančným prostriedkom, ktoré
knižnica získala prostredníctvom projektu Fond na podporu umenia
v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky so spolufinancovaním
mesta Stropkov. Knižnica je pre používateľov otvorená od pondelka do
soboty.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter