Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Maratón v školskej knižnici

V knižnici Základnej školy na Konštantínovej ulici v Stropkove
prvýkrát úspešne odštartovali celoslovenský detský čitateľský maratón
„Čítajme si…“. Vyhlasovateľ tohto projektu Linka detskej istoty pri SV
UNICEF sa po minuloročnom úspechu a ustanovení slovenského rekordu
o najpočetnejší detský čitateľský maratón rozhodla pokračovať
v tradícii tohto podujatia. Podujatie sa uskutočnilo 25. marca
2010 v rámci 11. ročníka Týždňa slovenských knižníc pod záštitou
pani Oľgy Feldekovej.

Deti po celom Slovensku čítali presne určenú knihu od Petra Gajdošíka
Zverinec na siedmom poschodí a to tak, že každý zapojený čitateľ
prečítal jednu stranu. Čítanie prebiehalo v presne určenom čase od
09.00 do 15.00. Cieľom projektu bolo zapojiť čo najväčší počet detí
do čítania súčasne na celom Slovensku.
Vedúca školskej knižnice Mgr. Jana Smolková pripravila projekt v príjemnom
prostredí v priestoroch školy a zároveň bola oficiálnym svedkom pokusu
o slovenský rekord. Veľmi milou udalosťou bolo samotné odštartovanie
čitateľského maratónu. Riaditeľka školy Mgr. Tatiana Spišáková
privítala medzi žiakmi významnú osobnosť, primátora mesta MUDr. Petra
Obrimčáka. Zavítal medzi žiakov, aby ich povzbudil a prečítaním prvej
strany menovanej knihy odštartoval čitateľský maratón.
Počas šiestich hodín do aktívneho čítania sa zapojilo 158 žiakov školy
a tým aj oni prispeli k prekonaniu slovenského rekordu z predchádzajúceho
roku. Tentoraz čítalo 21 234 detí vo veku od 6 do 15 rokov na
139 miestach v 81 mestách Slovenska. Všetci zapojení účastníci budú
zaradení do zlosovania viacerých knižných cien od Vydavateľstva Slovart,
spol. s r. o.
Školská knižnica

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter