Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Manželstvo ako umenie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa ochotne zapojili do našej školskej mozaiky
Manželstvo – umenie lásky pri príležitosti 8. ročníka NTM na
Slovensku. Spoločne sme tak vytvorili umelecké dielo, ktoré je zrkadlom
i oslavou manželskej lásky. A oslavou bola aj vernisáž, ktorú otvorili
špeciálnym oznamom v školskom rozhlase naše ôsmačky – Laura a Emka. Po
slávnostnom príhovore pani riaditeľky nasledovalo odhalenie mozaiky lásky,
ako aj jej dotvorenie fotením “naživo” či prednesom Hymnu lásky pre
manželov. Príjemnú akciu spestrila partnerská hra Duet pre prítomné
manželské páry, ktorým úprimne ďakujeme za podporu a želáme (nielen) im:
aby Vaša manželská láska bola ako naša školská kávička, ktorú sme Vám
ponúkli k medovníčkom od našich žiakov: jemná, ale povzbudzujúca,
spájajúca Vás a zanechávajúca dobrý pocit vo Vás i v tých, ktorých
ňou inšpirujete.
Martina Lukačova

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter