Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Manévre 1911

Podujatie Manévre
1911, ktoré organizuje mesto Stropkov v spolupráci s Klubom vojenskej
histórie Beskydy, pripomenie rakúsko-uhorské cisársko-kráľovské manévre
z roku 1911, ktoré sa odohrali v meste Stropkov a jeho okolí. Podujatie sa
bude konať 29. septembra.

Pripravený je bohatý program, ako aj ukážka dobových vojsk a ich
výcviku, dobová vojenská hudba, spevácka skupina s témou ľudových
piesní s vojenskou tematikou, sláčikové kvarteto s melódiami z prelomu
19. a 20. storočia, výstavy a mnoho ďalších sprievodných akcií, akými
sú napríklad posviacka vojnového cintorína, odhalenie pamätnej tabule.
Manévre v okolí Stropkova a Svidníka boli súčasťou armádneho cvičenia
prebiehajúceho v celej rakúsko-uhorskej monarchii a mali pripraviť
rakúsko-uhorskú armádu na obranu Karpát. Zúčastnilo sa ich 100 tisíc
mužov a 20 tisíc koní.
Následník trónu František Ferdinand d´Este navštívil mesto Stropkov
počas týchto veľkých vojenských manévrov v roku 1911. Predchádzali im
na vtedajšiu dobu obrovské investície do infraštruktúry. František
Ferdinand d´Este sa narodil ako člen lotrinskej vetvy habsburskej dynastie.
Atentát na Františka Ferdinanda a jeho manželku Žofiu sa pokladá za jednu
z historických udalostí, ktoré viedli k 1. svetovej vojne.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter