Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Manažér odhalil zákulisie tohto povolania

Maroš Klika:
„Podcenenie prípravy sa vám vráti“

Povolanie manažéra je pre mnohých isto lákavé. Mnoho ľudí si pod tým
isto predstaví vedenie nejakej skupiny ľudí, rozdávanie úloh či
kontrolovanie. Oslovili sme manažéra pochádzajúceho zo Stropkova, aby nám
prezradil, čo všetko táto profesia vlastne znamená. Maroš Klika je
obchodným manažérom pre spoločnosť Ferroli spa so sídlom v San Bonifacio
v Taliansku.

Distribúcia je v Českej republike a sídlo v Brne, kde má post
obchodného riaditeľa. Firma Ferroli sa venuje vývoju, výrobe, predaju
výrobkov z oblasti vykurovania. Maroš sa oblasti manažmentu, riadeniu
ľudských zdrojov a obchodnej činnosti venuje dlhodobo. V úvode nás
zaujímalo, kedy sa prvýkrát stretol s manažovaním.
„Mal som osemnásť rokov a spomínam si na svoje prvé
skúsenosti s manažovaním s súvislosti s riadením pracovného tímu na
juhovýchode Británie v meste Southampton. Tam som musel promptne zareagovať
na výpadok hlavného manažéra. Požiadali ma o ‚záskok‘ a pravdaže to
bola moja príležitosť, ktorá bola okamžite využitá. Až po súhlase
s touto pozíciou mi napadlo , že moja angličtina bola na úrovni piataka
základnej školy a hneď bolo o zábavu postarané. Pravdaže teraz je to už
lepšie, keďže úroveň tohto jazyka u mňa o pár tried
stúpla.“
Podľa Maroša by mal byť manažérom človek, ktorý
ma na to zdravý predpoklad. „Ak chceme mať vo vedeniach firiem
dobrých, vytrvalých a lojálnych manažérov, je potrebné vyhodiť zo
školských lavíc staré postkomunistické vyučovacie procesy, ktoré naše
deti iba brzdia a nahradiť ich systémom inovatívneho a progresívneho
zmýšľania. Vyhýbajte sa ľuďom, ktorí vám berú energiu. Dajte svoj čas
sebavzdelávaniu. Vypnite televízor a otvorte knihy,“
povedal.
Rodeného Stropkovčana na manažovaní najviac baví riadenie obchodu,
ľudských zdrojov, plánovanie, dosahovanie úspechov, finančné ohodnotenie,
spoznávanie nových pozitívnych priateľstiev a mnohé iné dôvody.
„Niekedy prídu aj situácie, ktoré veľmi neobľubujem a to
hlavne riešenie triviálných problémom, ktoré sú spojené s tým, že
niektorí jedinci majú problém s delegovaním a autoritami a tí musia
pracovné kruhy opustiť. Nemusím zakomplexovaných ‚amatérov‘, ktorí sa
hrajú na niečo, čím vôbec nie sú. Teší ma ale každé stretnutie
s ľuďmi, pretože v živote má všetko zmysel a nič sa nedeje
náhodne,“
dodal. Opýtali sme sa aj na jeho najlepšiu a
najhoršiu skúsenosť spojenú s manažovaním. „Najlepšie
skúsenosti sú poväčšine spojené s dobrou obchodnou zmluvou, ktorá bola
podpísaná. Poslednou reálnou najlepšou skúsenosťou za minulý rok bola
jednorazová objednávka v hodnote, ktorá prevyšovala tri štvrte milióna.
Najhoršia je spojená s predajom tovaru v Bratislave, resp. manažovaním
obchodných prevádzok, keď som mal na starosti niekoľko obchodných miest a
sklady boli v Nitre. Podcenil som prípravu a potom som spal 3-4 hodiny,
keďže tovar, ktorý sa predával išiel rýchlo na odbyt a ja som riadil
obchod aj zásobovanie z Nitry súčasne. Toto bola skúsenosť, ktorá ma
naučila veľmi veľa o plánovaní,“
netajil. Žiadnemu
manažérovi by isto nemali chýbať vodcovské schopnosti.
„Získať si náklonnosť a ostatné pozitívne aspekty
pracovného prostredia by mal manažér získavať svojím správaním, pokorou
a autoritou. Vodcovské správanie podporené odbornosťou, ktorá navedie,
podporí, zaškolí vedie k dobrým pracovným vzťahom, ktoré produkujú
spokojnosť oboch strán.“
Maroš netají, že pri jeho
zdokonaľovaní sa v oblasti manažmentu ho stále viac prekvapuje, aké
kvantum kvalitných myšlienok, nápadov i zručností ešte musí
naštudovať, aby sa stal lepším v tejto oblasti. V závere sme sa opýtali,
v čom mu manažovanie pomohlo. „Je toho veľmi veľa.
Manažérske zručnosti, samovzdelávanie, obchod – to sú oblasti,
o ktorých som vedel len veľmi málo. Vlastne nič. Až postupom času, ako
som dospieval, mi moja hlava a priestor, kde som fungoval, ukazoval smer ako
ďalej,“
uzavrel.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter