Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Maľovaný svet oslávil 40. výročie svojho založenia

Spomienky na detstvo, ale aj príbehy o tom, ako práca v zbore nabádala
na terajší chlebík, či pôsobenie v amatérskych speváckych telesách

Detský spevácky zbor Maľovaný svet vznikol v roku 1978 na podnet pani
učiteľky, vyštudovanej zborovej dirigentky Ľudmily Jakubčovej za podpory
vtedajšieho riaditeľa Domu detí Alexandra Soóša a riaditeľky Ľudovej
školy umenia Evy Bedruňovej.
Názov zboru je odvodený od rovnomennej piesne „Maľovaný svet,“ ktorú
zložil slovenský hudobný skladateľ Igor Bázik.

„Začínala som pôsobiť v Bratislave v detskom zbore
Slniečko pri terajšom prezidentskom paláci. Tam som sa stretla s veľmi
dobrým človekom, ktorý mi uveril, dal mi šancu a pomohol mi usadiť sa
v Bratislave. Viedla som tam tri zbory. V Slniečku som bola asistentkou
dirigenta. Na Novohradskej ulici som založila samostatný zbor Rosnička,
s ktorým som začala chodiť na súťaže o zlatý veniec mesta
Bratislavy,“
zaspomínala na svoje začiatky zakladateľka zboru
Maľovaný svet Ľ. Jakubčová.
Ako ďalej uvádza pohybovala sa v kruhu ľudí, ktorí sa venovali zborovému
spevu.
Keď ako veľmi mladá začínala, na Slovensku veľa dirigentov nebolo.
Konzervatórium vyštudovala na Ukrajine, pretože odbor, ktorý študovala na
slovenskom konzervatóriu nebol. Bola jednou z mála z tých, ktorí mali
odborné umelecké vzdelanie špecializované na zborový spev a zborovú
činnosť.
„Moje dvojročné pôsobenie v Bratislave mi dalo obrovský
rozhľad. Absolvovala som dirigentské školenia, ktoré organizovalo národné
osvetové centrum v Bratislave. Vynikajúci krok k tomu, aby som do Stropkova
doniesla množstvo zborovej literatúry z československého hudobného
archívu. Chodila som po školách, oslovovala učiteľov, detí… a deti
prišli. Mesto Stropkov mi po celý čas vychádzalo v ústrety. Rozumiem tomu
čo robím, napĺňa ma to a baví,“
dodáva Ľ. Jakubčová.
Viac ako 600 krát zbor reprezentoval Základnú umeleckú školu F. Veselého
v Stropkove i samotné mesto Stropkov na rôznych súťažiach, výchovných a
benefičných koncertoch doma i v zahraničí.
„V speváckom zbore Maľovaný svet, ktorý som ako žiačka
navštevovala, som prežila krásne chvíle. Spievanie v zbore sa spája
s mojím detstvom a mám na to krásne spomienky. DSZ Maľovaný svet otváral
40 rokov náruč mnohým deťom a učiteľom, ktorí spoločne prežívali
radostné chvíle, spoznávali a objavovali nové a nepoznané,“

uviedla riaditeľka ZUŠ F. Veselého Miroslava Prusáková.
Na koncerte, ktorý sa konal pri príležitosti 40. výročia založenia DSZ
Maľovaný svet pod záštitou Ministerstva školstva SR, boli prítomní mnohí
hostia. Svojou účasťou nás poctil aj štátny tajomník Ministerstva
školstva SR Peter Krajňák. Milé slová uznania a chvály spolu s diplomom
priniesla zakladateľke DSZ Maľovaný svet Eva Zacharová – členka
Poradného zboru pre zborový spev NOC Bratislava. Nechýbali ani bývalí
žiaci ako Tatiana Karlíková Hicová, Tina Marko, Daniela Libezňuk, Katarína
Duchoňová, či Michaela Sušinová a mnoho, mnoho iných.
„Navštevovala som ZUŠ v Stropkove, tiež som bola členkou
zboru Maľovaný svet. Naštartovalo to moju umeleckú kariéru, keďže
pôsobím ako herečka v divadle. Spev a umenie ma viedlo tam, kde teraz
som,“
uviedla Daniela Libezňuk, členka činohry Divadla
Alexandra Duchnoviča v Prešove.
Ako ďalej D. Libezňuk uvádza, najkrajšie boli sústredenia v Mikovej, kde
spoločne mohli tráviť viac ako len pár hodín. „Celý čas sa
spievalo, upevňovali sa nielen hlasy, ale aj vzťahy,“

dodáva.
„V dnešnej dobe sú rodiny tichšie ako kedysi. My sme boli doma
tri sestry a u nás sa vždy spievalo. Dnes každý potrebuje len mobil, či
tablet a všade je ticho. Prajem Maľovanému svetu práve takéto deti, aby
prichádzali do zboru, aby spev rozvíjali, lebo aj dnes napriek
pretechnizovanej dobe je spev tak veľmi potrebný,“
zaželala
zboru D. Libezňuk.
K želaniu sa pripojila aj Tina Marko, ktorá praje DSZ Maľovaný svet, aby
fungoval ďalších 40 rokov, aby nezanikol, lebo len tak sa deti majú
možnosť stretávať, utvárať nové priateľstvá, zažiť niečo nové a aj
prostredníctvom spevu sa dokážu rešpektovať samy navzájom.
„Hudbe sa venujem ako amatér. Spievať som začala od 7 rokov,
neskôr som založila cirkevný gréckokatolícky zbor v Stropkove. Spievam
v cirkevnom katedrálnom zbore v Košiciach. Počas materskej som vydala CD
pre deti – Piesne pre radosť, ktoré je aj mojou radosťou,“

uviedla Tina Marko.
„Najkrajšími spomienkami boli všetky sústredenia, koncerty,
okresné aj krajské prehliadky, z ktorých sme si odniesli nejaké pamätné
listy, ocenenia, diplomy,“
zhodli sa obe bývalé žiačky.
Jediným mužským zástupcom v zbore bol redemptorista Milan Zaleha.
„Maľovaný svet znamená pre mňa spomienky na detstvo, na to ako
som chodil do tohto zboru i na to, ako som do zboru chodiť prestal. Bolo tu
jedno dievča, ktoré ma pozvalo do zboru v chráme – pre mňa to bolo
podstatné, keďže som sa hľadal. Bolo dôležité dostať sa do tohto
spoločenstva. Zbor bol akousi cestou do kresťanského spoločenstva, ktoré ma
podržalo v tzv. „teľacom veku,“ keď má človek krízu
viery,“
uviedol.
Teraz pôsobí ako kňaz redemptorista, rehoľník a má tiež na starosti
vydavateľstvo Misionár. Je predstavený kláštora v Michalovciach.
„Nech je DSZ Maľovaný svet vždy miestom, kde bude radosť a kde
ľudia, ktorí budú spievať budú nachádzať zmysel svojho
života,“
dodal M. Zaleha.
Bývalá žiačka Katarína Duchoňová, rodená Mašlejová bola fascinovaná
zvukom detských hláskov, ktorý sa niesol až do prízemia bývalého MsKS.
„Na skúške bola disciplína, ale zároveň aj srdečná
atmosféra. Tento môj prvý dojem dotvárala slnkom zaliata skúšobňa
v sále a energia našej pani učiteľky. Tá jej mala vždycky na rozdávanie.
I keď bola prísna, jej spôsob, akým zbor viedla, sa pre mňa stal
inšpiráciou,“
vyznáva K. Duchoňová.
Ako ďalej uvádza, režim padol, vymenili sa riaditelia ZUŠ, z malých
speváčikov v Maľovanom svete sa stali maminy a virtuálny svet nám záujem
detí posiela do úplne iných rovín.
„Čo sa nezmenilo je, že Stropkov má detský zbor s tradíciou,
ktorá verím minimálne ďalšiu štyridsiatku pretrvá. Ale nebude to ľahké.
No pokiaľ nám záleží, aby naše deti poznali reálne kamarátstva, učili
sa svoje emocionálne prežívanie umelecky stvárniť a dokázali zabojovať za
spoločný cieľ, je našou povinnosťou platformu pre toto obohatenie
spevavých detských duší podporovať a zatraktívňovať. Každý zo svojej
pozície, i tej rodičovskej,“
dodáva K. Duchoňová.
Najkrajšou spomienkou zakladateľky DSZ Maľovaný svet sú roky, kedy mala
v zbore 70 detí, kedy mali prípravný zbor, aj zbor koncertný. Spievali
veľmi náročný repertoár – spievali Bacha, jazzové skladby, spievali
štvorhlasne, chodili na krajské súťaže.
„V súčasnosti sa mi to nedarí dosiahnuť, lebo v Stropkove je
veľmi málo detí, veľmi málo detí sa rodí. Spev nie je pre deti až taký
atraktívny ako šport. Je veľmi veľa talentovaných detí, ale sú tak
vyťažené, že jednoducho nedokážu nájsť čas na skúšky, hoc by radi
prišli,“
hovorí Ľ. Jakubčová a dodáva, že len keď máme
talentované deti, ktoré chodia na systematické nácviky, len vtedy sa dajú
urobiť veci, po ktorých sama túžila celý život.
„Želám si, aby mladí rodičia ostávali doma – v našom
regióne, dali nám deti a my sa z ich detí budeme snažiť vytvoriť
budúcich intelektuálov. Venovať sa im tak, aby mali dobré srdiečko, aby
mali radi ľudí, zvieratá, prírodu a umenie. Umenie je cesta človeka
k rozvoju emócii. Človek, ktorý sa rozvíja po emočnej, emotívnej stránke
je dobrý človek. Taký človek rozosieva radosť, emócie a každému je
príjemné stretnúť sa s takým človekom, lebo odchádza naplnený,
šťastný a spokojný,“
dodáva v závere Ľudmila
Jakubčová.
Primátor mesta Stropkov O. Brendza praje do ďalších rokov všetkým členom
zboru veľa nových, nezvyčajných, prekvapivých umeleckých vystúpení,
ktoré osviežia divákov a zároveň chce zaželať jubilantovi ešte veľa
úspechov, mnoho schopných, šikovných a úspešných mladých spevákov,
ktorí budú šíriť dobré meno Detského speváckeho zboru
Maľovaný svet.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter