Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Malá i veľká teslácka bytovka s novým teplovodným potrubím

Spoločnosť Byhos
prevádzkuje štyri tepelné zdroje, ktorými sú Energoblok E1, kotolňa K6,
ale tiež dve domové kotolne v bytových domoch na Ciolkovského ulici. Byhos
dodáva teplo a TúV do bytových domov, ale i podnikateľským subjektom.
Zabezpečuje služby pre 23 spoločenstiev. Momentálne vykonáva opravu a
výmenu teplovodných potrubí na ulici Hlavnej v celkovej dĺžke 150 m,
ktoré budú spoločnosť stáť 80 tisíc eur.

„Mení sa pripojenie vykurovania, ktoré prepája dve bytovky
E1 tzv. nízkej tesláckej a E2 tzv. vysokej tesláckej s odbočkou na ZOS
Blankyt, ktoré sa nachádza oproti MsÚ. Kompletne sa vymení pripojenie teplej
úžitkovej vody a vykurovania,“
priblížil D. Čura zo
spoločnosti Byhos.
„Výmena bola potrebná, pretože táto časť prepojenia bola
dlhodobo poruchová. V minulom roku sme sa snažili to upraviť aj chemicky, no
nepodarilo sa nám to. Spomínané rúry sú už po dobe ich životnosti a sú
jedným z najstarších vedení. Nastali problémy, ktoré viedli k úniku
teplej úžitkovej vody, alebo dochádzalo k poruchám na vykurovacom médiu.
Oprava a výmena bola teda nevyhnutná,“
dodal.
„Spoločnosť sa ešte v roku 2016 zapojila do europrojektu,
ktorý žiaľ nevyšiel, pretože naše kotolne sú len plynové s malým
percentom solárneho predohrevu vody. Financovali sme teda výmenu a opravu
z vlastných, ako aj z úverových prostriedkov. Pre túto konkrétnu
operáciu bolo potrebných 80 tisíc eur. Ak by sme chceli vykonať výmenu
všetkých sieti, ktoré v Stropkove máme a ktoré by boli potrebné urobiť,
potrebovali by sme 2 až 2,5 mil. eur,“
priblížil s tým,
že spoločnosť má naplánované aj ďalšie časti, ktoré budú postupne
opravovať a vymieňať.
Opravy a výmeny vykonáva spoločnosť Byhos na základe zistených únikov
v problematických častiach. „Problémy sa však objavujú až
počas prevádzky. Momentálne tiež pracujeme na oprave napojenia pošty
v dĺžke 30 m. Boli by sme radi, keby sa nám podarilo vymeniť v budúcom
roku časti potrubia, ktoré idú na napojenie bytoviek z kotolne E1 na bytovky
E6, E5, E3 a E4, ktoré sa nachádzajú naproti parku zvierat,“

informoval D. Čura a zdôraznil, že v tejto lokalite ide o veľké množstvo
ľudí, ktorí sú napojení na tieto zdroje. „Pokiaľ by práve
tam nastala porucha, bol by to vážny problém. Snažíme sa preto postupne
rekonštruovať tie veci, ktoré sú najviac kritické a plánovať to tak, aby
to bolo v čase, keď nie je dodávka vykurovacieho média,“

uviedol.
Pred zahájením vykurovacej sezóny vykonáva spoločnosť Byhos všetky tie
práce, ktoré sa týkajú meračov tepla, ktoré podliehajú určitej
špecifikácií a v určitých rokoch sa musia premeriavať a znova dávať na
meterológiu. Dávajú sa teda dole merače tepla z bytoviek, kde je to
potrebné, vykonávajú sa kontroly a servisy všetkých kotlov, ale aj
čistenie zásobníkov teplej úžitkovej vody i čistenie solárnych panelov,
ktoré sa nachádzajú na kotolni K6 a ktoré slúžia na predohrev teplej
úžitkovej vody. Solárne panely tak počas letných mesiacov znižujú
spotrebu plynu.
„Momentálne sú už rúry vložené do výkopov. Snažíme sa to
robiť tak, aby sme vo veľkej miere neobmedzili prevádzku ZOS a jej
zásobovanie. Vždy dbáme na to, aby jedna z prívozných ciest bola
funkčná. V strojovni sme už napojení na ZOS Blankyt a E2. Presné
ukončenie prác závisí od firmy, ktorá vyhrala verejné obstarávanie, no
termín bol stanovený na koniec októbra 2019. Predpokladá sa však, že
práce budú ukončené skôr,“
ozrejmil priebeh výmeny
potrubia D. Čura a dodal, že pred začatím všetkých prác bolo samozrejme
potrebné zamerať všetky siete i káble, čo je dosť problematické,
pretože pôvodné siete križujú teplovodné potrubia.
„V rámci našich úverových prostriedkov vieme zvládnuť
výmenu jednotlivých kotlov každé dva roky. Iné rozsiahlejšie a finančne
náročnejšie práce je potrebné dopredu naplánovať, pretože firma Byhos je
predsa len malou spoločnosťou o 11 zamestnancoch. Na strane druhej stará sa
o zásobovanie tepla a TúV viac ako polovice Stropkova,“

uzavrel D. Čura.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter