M. Jakubov poukázal na nebezpečný precedens

<h3>„Čo ak budú
o dotáciu žiadať aj ostatní stropkovskí podnikatelia?“

Po niekoľkomesačných ťahaniciach mesto napokon uzavrie zmluvu
o prenájme zrekonštruovanej haly v areáli hnedého priemyselného parku.
Stropkovskí poslanci schválili podmienky prenájmu pre niekdajšieho majiteľa
haly Stanislava Potomu ešte v apríli, no stropkovský podnikateľ požiadal
o niekoľko formálnych zmien.

<p>Mesto takisto upozornil, že schválené uznesenie nekorešpondovalo v plnej
miere s návrhom zmluvy. Podrobnosti vysvetlil poslancom na minulotýždňovom
mimoriadnom zasadnutí vedúci Organizačného odboru MsÚ Martin Soóš:
„Stanislav Potoma je ochotný pristúpiť k podpisu nájomnej
zmluvy na halu v priemyselnom parku. Podmienil to však niekoľkými zmenami.
Pri schvaľovaní uznesenia na aprílovom zasadnutí totiž dôvodová správa
nekorešpondovala v plnej miere s návrhom na uznesenie, z ktorého vypadli
dva pozemky. Podnikateľ nás takisto požiadal, aby bol v prípade záväzkov
voči mestu písomne vyzvaný na ich zaplatenie,“
vysvetlil M.
Soóš. Do rozpravy k prejednávanému bodu sa prihlásil len poslanec Martin
Jakubov (KDH), ktorý nebol stotožnený s podmienkami, za akých sa hala vo
vlastníctve mesta prenajíma. „Pokiaľ viem, pred rekonštrukciou
parku bola odkúpená hala od pána Potomu, ktorá bola prevedená do
vlastníctva mesta za jedno euro. A to s podmienkou, že po 20 rokoch
užívania mestom bude táto hala prinavrátená pôvodnému majiteľovi za tú
istú cenu. Následne boli odkúpené ďalšie haly a mesto čerpalo
nenávratný príspevok na celkovú rekonštrukciu, na ktorej sa spolupodieľalo
piatimi percentami a ďalšími investíciami. V návrhu sa uvádza, že pán
Potoma by mal mestu platiť ročné nájomné 11 124 eur, na druhej strane mu
mesto ponúka dotáciu na podporu zamestnanosti vo výške 10 400 eur ročne.
Z toho mi vychádza rozdiel v prospech mesta nejakých 724 eur. Pýtam sa
teda, či podobná dotácia na rozvoj zamestnanosti už bola niekedy niekomu
v meste poskytnutá. Takisto, či celú transakciu nevníma vedenie mesta ako
nebezpečný precedens. Lebo každý podnikateľ, ktorý vytvorí nejaké miesta
v Stropkove a dozvie sa o tejto dotácii, môže od mesta takisto žiadať
prostriedky,“
upozornil M. Jakubov. Takisto poukázal na fakt,
že príjmy samosprávy klesajú, mestu chýbajú peniaze na základné veci,
ale na túto dotáciu sú peniaze vyčlenené. „Vychádza mi to
tak, že každý, kto podniká na území mesta a nepožiada o takúto dotáciu
je amatér. Pretože ak toto prejde, otvoríme podnikateľom cestu do
podnikateľského raja v našom meste,“
dodal M. Jakubov. Na
jeho otázky nereagoval nikto z vedenia úradu. Odpovedal len právny zástupca
mesta Jozef Bujdoš: „Podmienky dotácie už boli schválené na
jednom z minulých zasadnutí. A boli schválené aj na základe uznesenia
zastupiteľstva z 10. októbra 2008. Mesto sa už pri nadobúdaní
majetku
(haly S. Potomu – pozn. red.) i podávaní
žiadosti o nenávratný finančný príspevok zaviazalo, že túto budovu
dostane S. Potoma do výpožičky. Štát však následne zmenil podmienky a
stanovil, že prenájom rekonštruovanej haly môže byť realizovaný len za
komerčné nájomné. Ak by sme dali majetok do výpožičky, prišli by sme
o všetky poskytnuté prostriedky. Musíme to takto urobiť, aby sme neprišli
o peniaze a nehrozili nám súdne spory. On to nájomné zaplatí a my mu to
vrátime. Taká bola dohoda od začiatku,“
vysvetlil prítomným
J. Bujdoš.
Poslanci napokon potrebné zmeny v uznesení väčšinou hlasov schválili a
v súčasnosti sa čaká už len na podpis zmluvy zo strany S. Potomu.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter