Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Lipa ako symbol slovanskej vzájomnosti

Pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky sa
konali celoštátne oslavy na Slovensku i v Českej republike. Pri tejto
príležitosti dňa 29. októbra bola v obci Brusnica zasadená lipa ako
symbol slovanskej vzájomnosti. Toto podujatie, ako aj skvelú myšlienku, sa
podarilo zorganizovať ZO SZPB v spolupráci s OcÚ Brusnica v zastúpení
starostky obce T. Szabóovej a Klubom českého pohraničia – východné
Slovensko. Prítomní boli pozvaní hostia i bývalý starosta obce a ostatní
obyvatelia obce Brusnica.
V našej vlasti ľudia oddávna uctievali lipu ako strom slovanskej
vzájomnosti a priateľstva. Lipa ako symbol je použitý v mnohých
slovenských piesňach, či erboch. Lipa je strom lásky a ľudia ju často
sadili hlavne pri významných príležitostiach ako symbol významnej
udalosti.
Stromy mali v úcte už naši slovanskí predkovia, ktorí verili, že v nich
sídlia duše zomrelých.
Lipa je symbolom slovanskej vzájomnosti od slovanského zjazdu z roku 1848,
kedy sa všeslovanský zjazd zišiel z podnetu K. H. Borovského a
Štúrovcov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter