Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Limity pre dovoz tovaru na osobnú spotrebu

<p>430 eur je maximálna možná hodnota tovaru, ktorú si môžu občania
priviezť z dovolenky z krajiny mimo EÚ a neplatiť pritom dane a clo.
Obmedzené množstvá platia aj pre cigarety či alkohol.</p>

<p>Z tretích krajín – Turecko, Tunis či Kuba, je možné doviezť
leteckou dopravou tovar pre osobnú spotrebu do hodnoty 430 eur. Pokiaľ
použijete iný druh dopravy – tento limit sa znižuje na 300 eur.
Cestujúci mladší ako 15 rokov si môžu doviezť tovar do 150 eur.<br>
Limity pre letecký dovoz neobchodného tovaru z tretích krajín (oslobodené
od cla a dovozných platieb):<br>
Tabakové výrobky<br>
najviac 200 ks cigariet,<br>
najviac 100 ks krátkych cigariet,<br>
najviac 50 ks cigár,<br>
najviac 250 g tabaku na fajčenie.<br>
Alkohol a alkoholické nápoje<br>
najviac 1 liter alkoholu nad 22 obj. % alkoholu,<br>
najviac 16 litrov piva,<br>
najviac 4 litre tichého vína,<br>
najviac 2 litre šampanské,<br>
najviac 2 litre alkoholu do 22 obj. % alkoholu.<br>
Tieto oslobodenia sa nevzťahujú na osoby mladšie ako 17 rokov.<br>
Iný tovar<br>
napr. parfumy – bez obmedzenia (hodnota tovaru nesmie presiahnuť
430 eur/osoba resp. 150 eur/dieťa do 15 rokov),<br>
káva – max. 500 gramov alebo 200 gramov kávového extraktu a esencie<br
/>
čaj – max. 100 gramov alebo 40g čajového extraktu a esencie<br>
Neobchodný tovar je tovar v batožine cestujúceho, dovážaný z tretích
krajín ak je určený na jeho osobnú spotrebu alebo osobnú spotrebu jeho
domácnosti, alebo je určený ako dar. Množstvo výrobkov nesmie vzbudzovať
podozrenie, že sa dovážajú na obchodné účely a dovoz sa uskutočňuje
príležitostne.<br>
<strong>Mgr. Patrícia Macíková, hovorkyňa finančnej správy</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter