Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Likvidácia zaistených cigariet

<p>Prednedávnom likvidovali prešovskí colníci v košickej spaľovni takmer
1 000 kilogramov cigariet a tabaku v hodnote 29 808 eur, ktoré boli
zabezpečené v období rokov 2014 až 2015.</p>

<p>V roku 2014 zabezpečili prešovskí colníci 639 652 kusov cigariet a
119 kg tabaku, ktoré prepadli v prospech štátu. Správca dane je
v prípade určitých druhov tovarov (vrátane tabakových výrobkov) povinný
zabezpečiť likvidáciu tohto tovaru, v prípade, že prepadol v prospech
štátu. Keďže sa jedná o veľké množstvo tovaru, CÚ Prešov likvidoval
cigarety a tabak postupne. Tento rok sa jednalo už o druhú likvidáciu,
pričom tretia likvidácia sa uskutoční v novembri.<br>
Likvidované cigarety zabezpečil Colný úrad Prešov v rámci výkonu
daňového dozoru a počas viacerých kontrolných akcií, ktoré sa
uskutočnili v prevádzkach alebo pri iných bežných kontrolách
vykonávaných colníkmi.<br>
U zabezpečených cigariet zvyčajne osoba nevedela v súlade so zákonom
č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov preukázať
pôvod a spôsob ich nadobudnutia. Ďalším závažným porušením zákona,
ktorý viedol k zadržaniu tovaru bol predaj spotrebiteľského balenia
cigariet, ktoré neboli označené kontrolnou známkou v súlade so
zákonom.<br>
<strong>mjr. Ing. Renáta Kravcová, hovorkyňa CÚ Prešov</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/44-cigarety-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/44-cigarety-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter