Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Likvidácia divokých skládok je finančne náročná, skladajú sa na ňu všetci občania

<p>Po takmer mesiaci práce a vyvezení trinástich plných veľkokapacitných
kontajnerov odpadu z divokej skládky za nástupišťom SAD sa ju podarilo
pracovníkom Služby m. p. dostať do nasledovného stavu – viď fotografia.
Vývoz jedného veľkokapacitného kontajnera v meste v závislosti od
hmotnosti stojí približne 150 eur. Na skládku v katastrálnom území obce
Chotča bol vyvezený odpad za približne 1 950 eur. Na základe uvedených
údajov si dovoľujem na občanov mesta Stropkov apelovať, aby svojim
správaním a aj svojou občianskou aktivitou (nahlasovaním a dokumentovaním
osôb vykonávajúcich neoprávnenú likvidáciu odpadov kompetentným orgánom)
pomohli udržať túto lokalitu atiaľ v takom stave, ako sa nachádza teraz.
Vedenie mesta v budúcnosti uvažuje aj o komplexnom riešení so širším
využitím tejto lokality. V Stropkove existuje len autobusová doprava. Pre
mnohých návštevníkov nášho mesta je teda vstupnou bránou. Ten pohľad,
ktorý sa im doteraz naskytoval, nerobil dobrú reklamu. Služba m. p. Stropkov
zvažuje zakúpenie niekoľkých fotopascí, ktoré by boli rozmiestnené vo
vybraných lokalitách, kde sa pravidelne množia divoké skládky. Voči
osobám, ktoré ich vytvárajú, by bol vyvodený sankčný postih, lebo
priestupku sa dopustí ten, kto zneškodní alebo zhodnotí odpad v rozpore
s VZN (§ 18 ods. 4 písm. b) zákona o odpadoch a uloží odpad na iné
miesto určené týmto VZN. Za takýto priestupok je možné uložiť pokutu až
do výšky 165,96 eura a tá je príjmom rozpočtu mesta. Takto by bolo možné
aspoň čiastočne kompenzovať náklady spojené s likvidáciou takýchto
skládok. Tie sa premietajú do cien, ktoré platia za likvidáciu odpadu
v Stropkove aj občanom, ktorí ich nespôsobujú. Veľmi ma zaujal aj
editoriál v jednom z čísel týždenníka Stropkovské Spektrum. Písalo sa
v ňom o zriadení akejsi mediálnej či internetovej klietky hanby, kde by
boli takýto porušovatelia VZN pravidelne zverejňovaní. Prístup niektorých
ľudí možno zmení len finančná pokuta alebo verejná hanba.<br>
<strong>Dušan Lukáč</strong><br>
<strong>vedúci prevádzky Služby m. p. Stropkov</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-05/19-skladka-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-05/19-skladka-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter