Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Levici Zore vybudujú väčšiu voliéru

<h3><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-04/17-levica-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />A. Soóš: „Bez
sponzorov sa nezaobídeme.“</h3>

<p>Vo februári tohto roku vykonal veterinárny inšpektor Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správy vo Svidníku kontrolu v stropkovskom zoo
parku. V preukázaných kontrolných zisteniach sa uvádza, že „životný
priestor zvierat je dostatočne veľký a spĺňa kritériá pre ich biologické
potreby, s výnimkou levice, kde vnútorné ustajnenie, ako aj výbeh,
nezodpovedá legislatívnym normám“.</p>

<p>Veterinárny inšpektor uložil riaditeľovi zoo parku Alexandrovi Soóšovi
povinnosť do 15. apríla 2014 „vytvoriť dostatočné podmienky pre chov
leva, alebo ho umiestniť v inom, pre neho vhodnom chovateľskom prostredí“.
Dostatočnými podmienkami sa rozumie voliéra o rozlohe 300 metrov
štvorcových, z toho 30 metrov štvorcových má tvoriť vnútorný priestor
na odpočinok. Hoci sa riaditeľ zoo parku snažil ponúknuť levicu iným
zariadeniam, ktoré by pre ňu dokázali vytvoriť podmienky vyplývajúce zo
zákona, ani jedno o ňu neprejavilo záujem najmä vzhľadom na jej
pokročilý vek. Minulý utorok vykonal veterinárny inšpektor ďalšiu
kontrolu. <strong><em>„Predložil som všetky požadované podklady aj so
zamietavými stanoviskami zariadení, ktorým som Zoru ponúkal. Napokon sme
našli spoločné riešenie. Navrhol som, že pre Zoru postavíme novú voliéru
na mieste, kde teraz žije daniel, teda hneď oproti vchodu do zoo parku. Ide
o plochu s rozlohou 336 metrov štvorcových, takže bude spĺňať všetky
podmienky vyplývajúce zo zákona. V súčasnosti máme hotový nákres,
robíme predbežný rozpočet. Už teraz je však jasné, že budeme musieť
aktívne oslovovať sponzorov, pretože prostriedky na výstavbu novej voliéry
nemáme. Verím však, že nás podporia všetci tí, ktorým nie je
ľahostajný osud stropkovského zoo parku,“</em></strong> povedal nám A.
Soóš. Termín dobudovania voliéry je 15. apríl 2015. Pokiaľ pôjde
všetko podľa plánu, Zora by mala mať aj kamaráta. Voliéra totiž bude
spĺňať kritériá aj na chov dvoch levov. <strong><em>„Zora je aj napriek
pokročilému veku vo výbornej kondícii, nemá žiadne zdravotné problémy,
tak verím, že si ešte nejaké roky bude užívať život v novej voliére aj
s mladým samcom. Som veľmi rád, že sa nám podarilo problém takto
vyriešiť, pretože levica je ťahákom zoo parku a deti sa z nej veľmi
tešia,“</em></strong> uzavrel. O vyjadrenie sme požiadali aj riaditeľa
Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy vo Svidníku MVDr. Michala
Zozuľáka. Ten vo svojom stanovisku uviedol: <strong><em>„Levica zatiaľ
ostáva v doterajších priestoroch vzhľadom na jej vek a stresové faktory
spojené s eventuálnym presunom do iného zariadenia, ktoré by jej mohli
spôsobiť vážne zdravotné problémy. Zviera je v dobrej kondícii,
veterinárny lekár pravidelne kontroluje jej zdravotný stav. Má zabezpečenú
plnohodnotnú výživu primeranú veku, v dostatočnom množstve na udržanie
dobrého zdravotného stavu a na uspokojenie jej nutričných potrieb. Riaditeľ
zoo parku navrhol náhradné priestory v areáli zariadenia, ktoré budú
spĺňať priestorové podmienky. Na základe predloženého návrhu RVPS
Svidník vydá veterinárne opatrenia, kde bude stanovený termín na
dokončenie stavebno-technických úprav tak, že premiestnenie levice sa
vykoná v mesiaci apríl 2015.“</em></strong><br>
<strong>Foto: A. Soóš</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-04/17-levica-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2014-04/17-levica-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter