Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Letný tábor CZŠ sv. Petra a Pavla pripravila pre deti nezabudnuteľné prázdninové zážitky

K prázdninám neodmysliteľne patrí zábava, detská radosť, slnko, voda,
dobrodružstvo, ale i nové poznatky. Všetky tieto atribúty nechýbali
v detskom letnom tábore DOBROdružstvo s CIRKEVňáčikom, ktoré pre deti
usporiadala CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove.

Prvý deň deti otvorili tábor spoločnou modlitbou, ktorú viedol pán
dekan Kyšeľa spoločne s ostatnými p. kaplánmi.
V stropkovskom kaštieli čakalo na deti ich prvé táborové dobrodružstvo.
Z detí sa razom stali archeológovia a historici, takže aj takouto hravou
formou sa oboznámili s prácou, ktorá je nesmierne zaujímavá a občas aj
tajomná. Nasledoval chutný obed a poobedňajšia siesta, ktorú spríjemnila
riaditeľka školy M. Karašinská, čítaním rozprávky. Nakoniec deň
zavŕšili v školskej záhrade, kde sa okrem zábavy a šantenia trochu
schladili vodou.
Druhý nádherný deň sa deťom o zábavu, zážitky a dobrodružstvo
postarali stropkovskí hasiči a záchranári z Hasičského a záchranného
zboru v Stropkove. To ale z ďaleka nebolo všetko, pretože putovali ďalej
k pánu Kmiťovi, ktorý deťom ukázal ako sa vyrábajú šnúrky. Cesta
viedla ďalej do Bokše, kde sa priučili ako sa pečie voňavý chlieb a iné
pečivá. Brušká detí neostali prázdne.
Tretí deň prežili deti prechádzkou v Parku zvierat. Po prechádzke sa deti
stíšili a presne na obed prežili spoločnú sv. omšu v sanktuáriu. Po sv.
omši deti navštívili dekana a dokonca priniesli aj darček, ktorý deti
vyrobili samé. Poobede deti trávili v školskej záhrade so zmrzlinou.
K táboru tiež patria aj oslavy narodenín. Po malej oslave nasledoval výlet
na Zborovský hrad a do Bardejovských kúpeľov. Deti sa unavené, ale
šťastné vrátili domov.
Posledný deň sa deti odviezli autobusom na ranč Rómeo, ktoré sa nachádza
v Mestisku. Vyskúšali si prácu s koňmi i samotnú jazdu na koni, ktorá
bola pre ne asi najväčším zážitkom.
Deti zažili mnoho krásnych chvíľ a DOBROdružstiev a už teraz sa tešia na
ďalšie leto v tábore.
Ak na vlastnej koži zažijeme niečo zaujímavé, vytvorí nám to skutočné
spomienky, ktoré pretrvajú veľmi dlho, posilnia rozvoj osobnosti,
sebapoznanie, rozvinú kreativitu a postoj detí k životu.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter