Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Letný pobytový tábor

Počas letných prázdnin sa žiak Patrik Durkoš zo ZŠ Mlynská
v Stropkove zúčastnil letného pobytového tábora v Danišovciach v dňoch
od 19. augusta do 25. augusta 2018. Tento pobytový tábor bol zameraný na
prírodné vedy, matematiku a informatiku. Realizovaný bol v rámci
národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.
Cieľovou skupinou boli žiaci 7. – 9. ročníka základných škôl,
sekunda – kvarta 8-ročného gymnázia. Účastníci boli vybraní z celého
Slovenska na základe vyplnených prihlášok s prihliadnutím na kritéria
výberu frekventantov – účasť a umiestnenie žiakov v olympiádach a
súťažiach. Patrik bol medzi nimi.
Program pozostával z odborných a zážitkových častí, organizovaných
študentmi prírodných vied, matematiky a informatiky. Okrem odborných časti
tábora, v rámci voľnočasových aktivít boli organizované rôzne hry
s prepojením na prírodné vedy matematiku a informatiku.
Ing. Štafurová V.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter