Legislatívne zmeny by mali zlepšiť podnikateľské prostredie

V záujme zlepšenia podnikateľského prostredia na Slovensku vstúpili
minulý rok do platnosti viaceré legislatívne zmeny, ktoré sa významným
spôsobom dotkli podmienok a povinností podnikateľov.

Ide najmä o novelizovaný zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje oblasť
živnostenského podnikania. „Čo sa týka konkrétnych zmien
v remeselných živnostiach, ide napríklad o doplnenie živnosti oprava
cestných motorových vozidiel a diagnostiku. Ďalej z remeselnej živnosti
mäsiarstvo sa živnosť údenárstvo presúva do voľných živností,
kožušníctvo a polygrafická výroba sa z remeselných živností vypúšťa.
Živnosť plynoinštalatérstvo sa nahrádza integrovanou živnosťou
zahrňujúcou montáž, rekonštrukciu a údržbu vyhradených technických
zariadení. Oprava týchto vyhradených technických zariadení zostáva
predmetom viazanej živnosti. Živnosť holičstvo a kaderníctvo sa mení na
pánske, dámske a detské kaderníctvo a pohostinská činnosť sa dopĺňa
o výrobu hotových jedál pre výdajne,“
konkretizuje Mgr.
Jana Slivková, vedúca Odboru živnostenského podnikania ObÚ v Stropkove.
Ako ďalej uviedla, z viazaných živností sa vypustili napríklad
uskutočňovanie stavieb a ich zmien, poskytovanie poštových služieb či
projektovanie stavieb. „Do viazaných živností boli doplnené
obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
inštruktor autoškoly, prekladateľské a tlmočnícke služby, odborná
poradenská služba pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie, činnosť
odborného a lesného hospodára, činnosť vodohospodára a
ďalšie,“
dopĺňa. Začiatkom októbra minulého roku začali
svoju činnosť Jednotné kontaktné miesta (JKM), ktoré žiadateľom značne
uľahčujú vybavovanie živnostenského oprávnenia. Podnikatelia majú
možnosť vybaviť si všetky formality súvisiace s podnikaním (s výnimkou
registrácie na Sociálnu poisťovňu) takpovediac pod jednou strechou,
konkrétne v sídle živnostenského úradu.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter