Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Legislatívne zmeny by mali zlepšiť podnikateľské prostredie

V záujme zlepšenia podnikateľského prostredia na Slovensku vstúpili
minulý rok do platnosti viaceré legislatívne zmeny, ktoré sa významným
spôsobom dotkli podmienok a povinností podnikateľov.

Ide najmä o novelizovaný zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje oblasť
živnostenského podnikania. „Čo sa týka konkrétnych zmien
v remeselných živnostiach, ide napríklad o doplnenie živnosti oprava
cestných motorových vozidiel a diagnostiku. Ďalej z remeselnej živnosti
mäsiarstvo sa živnosť údenárstvo presúva do voľných živností,
kožušníctvo a polygrafická výroba sa z remeselných živností vypúšťa.
Živnosť plynoinštalatérstvo sa nahrádza integrovanou živnosťou
zahrňujúcou montáž, rekonštrukciu a údržbu vyhradených technických
zariadení. Oprava týchto vyhradených technických zariadení zostáva
predmetom viazanej živnosti. Živnosť holičstvo a kaderníctvo sa mení na
pánske, dámske a detské kaderníctvo a pohostinská činnosť sa dopĺňa
o výrobu hotových jedál pre výdajne,“
konkretizuje Mgr.
Jana Slivková, vedúca Odboru živnostenského podnikania ObÚ v Stropkove.
Ako ďalej uviedla, z viazaných živností sa vypustili napríklad
uskutočňovanie stavieb a ich zmien, poskytovanie poštových služieb či
projektovanie stavieb. „Do viazaných živností boli doplnené
obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie,
inštruktor autoškoly, prekladateľské a tlmočnícke služby, odborná
poradenská služba pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie, činnosť
odborného a lesného hospodára, činnosť vodohospodára a
ďalšie,“
dopĺňa. Začiatkom októbra minulého roku začali
svoju činnosť Jednotné kontaktné miesta (JKM), ktoré žiadateľom značne
uľahčujú vybavovanie živnostenského oprávnenia. Podnikatelia majú
možnosť vybaviť si všetky formality súvisiace s podnikaním (s výnimkou
registrácie na Sociálnu poisťovňu) takpovediac pod jednou strechou,
konkrétne v sídle živnostenského úradu.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter