Learn caffe v komunitnom centre

<p>Rómske komunitné centrum – Arcidiecézna charita Košice už druhý rok
realizuje projekt, „Learn caffe“. Cieľom projektu je podporovať deti
z rómskej komunity vo vzdelávaní, doučovaní a tak v zlepšovaní ich
perspektívy v škole, ale aj v živote.

<p>V školskom roku 2011/2012 sme systematicky pracovali s 23 člennou
skupinou detí, ktoré nastúpili do prvých ročníkov. V tomto školskom roku
systematicky pracujeme s novu skupinou 25 detí v priestoroch ZŠ na ulici
Konštantínovej, kde kontinuálne nadväzujeme na prácu učiteliek, ktoré
s deťmi trávia dopoludnie. Podobne ako u predchádzajúcej skupiny našou
prvoradou snahou je zlepšovať komunikáciu detí v slovenskom jazyku.
Precvičujeme písanie, počítanie, tvoríme, spievame… Aktivity
pripravujeme, tak aby sa deti učili potrebným návykom, čistote, poriadku,
hygiene, slušnému správaniu v škole, ale aj v živote. Rovnako sa
snažíme formovať hodnoty detí aj v duchovnej oblasti. Uvedomujeme si, že
podobný prístup je potrebný aj zo strany väčšiny rodičov týchto detí,
pretože deti často po škole trávia voľný čas bez ich dozoru. Komunikujeme
aj s nimi a snažíme sa zapájať ich do diania tohto projektu. Rodičia
veľmi vítajú, že deti majú zabezpečený program taktiež olovrant a
aktívnejšie sa zapájajú aj do jednorazových aktivít, ako deň matiek,
Mikuláš, výlety a pod. Takýmto spôsobom tak efektívne napĺňame ich
voľný čas a veríme, že skúsenosti, zážitky a hodnoty, ktoré si
z projektu odnesú prinesú dobré ovocie v škole a v živote.
Finančné prostriedky na celé fungovanie tohto projektu počas dvoch rokov
nám poskytlo rakúske mesto Graz. Touto cestou by sme sa tiež chceli
poďakovať p. riaditeľke Mgr. Spišákovej za poskytnutie priestorov a
spoluprácu.
-dh-

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter