Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Learn Café

<p>Arcidiecézna charita Košice- Rómske komunitné centrum Stropkov, začala
od 1. septembra s realizáciou projektu „Learn Café“. Myšlienka projektu
je príbuzná myšlienke fungovania školského klubu. Cieľom projektu je
podporovať deti vo vzdelávaní, doučovaní a tak v zlepšovaní ich
perspektívy v škole, ale aj v živote. V rámci projektu bola vybraná
23 členná skupina rómskych deti , ktoré navštevujú nultý ročník ZŠ na
Konštantínovej ulici. S touto skupinou pracujeme po vyučovaní
v priestoroch školy. Našou prvoradou snahou je zlepšovať komunikáciu detí
v slovenskom jazyku a tak úspešne napredovať v učení. Počas doučovania
je pre deti každý deň zabezpečené jednoduché občerstvenie, ktoré pomáha
nie len zvýšiť ich koncentráciu, ale pôsobí tiež ako motivačný faktor.
U rodičov detí vyvolala realizácia projektu veľmi pozitívny ohlas.
Postupne by sme chceli zapájať aj detí z vyšších ročníkov, čím by sme
dohliadli na plnenie domácich úloh a efektívne naplnili ich voľný čas.
Finančné prostriedky na celé fungovanie projektu počas 2 rokov nám
poskytlo rakúske mesto Graz. V tomto meste funguje projekt s rovnakým
názvom „Learn Café“ už niekoľko rokov a v rámci neho sa venujú deťom
predovšetkým z utečeneckých a prisťahovaleckých rodín.
Touto cestou by sme sa tiež chceli poďakovať p .riaditeľke Mgr. Spišákovej
za poskytnutie priestorov a spoluprácu.
-rkc-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter