<p>Činnosť Arcidiecéznej charity Košice – Rómske komunitné centrum
Stropkov v rámci projektu „Learn café“ je v plnom prúde. Počas
uplynulých ôsmych mesiacov prebiehalo samotné vzdelávanie a práca
s vybranou skupinou detí s rómskej komunity.

<p>Kontinuálne tak nadväzujeme na prácu učiteliek, ktoré s deťmi trávia
dopoludňajšie vzdelávanie v nultom ročníku. Postupne sme vytvorili systém
a štruktúru nášho doučovania a aktivity prispôsobujeme schopnostiam a
zručnostiam detí. Počas týchto stretnutí sme sa maličkými krôčikmi
snažili dosiahnuť stanovené ciele. V prvom rade sa snažíme rozvíjať
komunikáciu v slovenskom jazyku a to prostredníctvom čítania rozprávok,
hier, či bežným rozhovorom. Precvičujeme jemnú motoriku rúk písaním,
kreslením či vystrihovaním. Poznávame farby, čísla, zeleninu, ovocie…
učíme sa básničky, modlitby, spievame, chodíme na prechádzky.
Deti majú možnosť zažívať krásne chvíle, ale často krát je to aj
náročný čas, nielen pre deti, ale aj pre nás, ktorí sa im venujeme. Aj
dosiahnutie malých cieľov, ktoré sme si stanovili je pre nás veľkým
úspechom napr. keď si deti samé umyjú ruky po použití WC, keď
nepoužívajú vulgarizmy, zostanú ticho sedieť, nevykrikujú, vedia si
šetriť pomôcky, vedia poprosiť, poďakovať, odprosiť… a mnoho iných
vecí, ktorým je potrebné venovať sa. Veríme, že čas ktorý týmto deťom
v „Learn café“ venujeme, prinesie dobré ovocie v ich ďalšom živote.
Finančné prostriedky na celé fungovanie tohto projektu počas dvoch rokov
nám poskytlo rakúske mesto Graz.
RKC Stropkov

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter