Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Láska neláskavá

Zovšadiaľ v tomto čase počúvame o sv. Valentínovi, kupujeme si
darčeky a posielame valentínky. Poniektorí reagujú na tento
skomercionalizovaný sviatok negatívne ako na niečo cudzie, čo nemá oporu
v našich tradíciách, niektorí ho prijímajú ako tému lásky, o ktorej
nikdy nie je nevhodné hovoriť. Sviatok sv. Valentína sa rozhodlo pripomenúť
si aj múzeum Tripolitana – Kaštieľ Stropkov formou pohľadu na historickú
postavu sv. Valentína a predovšetkým formou ukážok zo slovenskej a svetovej
ľúbostnej poézie, či lepšie: poézie o láske. A takou je vlastne celá
poézia.
Hudobno-poetické pásmo Láska neláskavá predstaví Jána Kollára a jeho
úchvatnú Slávy dcéru, inšpirovanú láskou k Míne, poéziu búrliváka
Janka Kráľa, spevy o láske nájdeme aj u Jána Bottu či dokonca
u zarytého odporcu manželstva Ľudovíta Štúra. A akože by sme mohli
zabudnúť na neprekonateľnú Marínu Andreja Sládkoviča!? Aspoň letmo sa
dotkneme aj poézie Jána Smreka, Jána Kostru, Valentína Beniaka či bardov
Katolíckej moderny Karola Strmeňa a Svetloslava Veigla. Nemožno všetkých
spomenúť, lebo slovenská poézia je plná lásky – tej láskavej a ešte
viac nešťastnej, neláskavej. Veď práve o nešťastnej láske sa píšu
verše, pretože šťastná láska – tá sa jednoducho žije.
Podujatie je určené predovšetkým školskej mládeži. Chceme ním ponúknuť
školám zo Stropkova a okolia možnosti netradičných vyučovacích hodín pod
názvom Múzejné lekcie, ktorých témy budú z oblasti dejín, slovenčiny,
estetiky či vlastivedy. Oblúk tejto prvej netradičnej „hodiny slovenčiny a
estetiky“ uzavrieme tým, čím je v svetovej literatúre potrebné
začať – biblickou Piesňou piesní a Hymnom na lásku z 1. Listu sv.
apoštola Pavla Korinťanom.
Celkom na záver si pripomenieme, že láska je citom, ktorý nemožno
degradovať na úroveň lacných komerčných filmov, ale že je
najnevyhnutnejšou podmienkou šťastia v živote človeka – tak láska
k rodičom, k milému, k dieťaťu, ako aj láska k vlasti… Zo slovenskej
poézie sme ako bodku vybrali verše majstra Milana Rúfusa, ktorého nedožité
90. narodeniny sme si pripomenuli v decembri minulého roku.
Hudobno-poetické pásmo Láska neláskavá scenáristický pripravila Mária
Kotorová Jenčová, ktorá v ňom zároveň bude účinkovať ako
interpretka.
Ozaj, a viete, že 14. februára t. r. uplynie 1750 rokov od popravy kňaza a
lekára Valentína? Dobrý dôvod pripomenúť si ho aj ako historickú postavu,
či nie?
PhDr. Mária Kotorová Jenčová, PhD., Tripolitana – Kaštieľ
Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter