Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kvôli zamestnaneckej prémii podalo daňové priznanie viac ľudí

V posledné marcové dni praskajú daňové úrady vo švíkoch. Podobná
situácia bola aj na Daňovom úrade v Stropkove, kde zaznamenali podstatne
vyšší nápor klientov ako po iné stránkové dni. Aj napriek rozsiahlej
medializácii podáva veľa ľudí daňové priznanie až na poslednú chvíľu.
Zaujímalo nás, koľko daňových priznaní za rok 2009 tu prevzali.

„Presné číslo nie je možné uviesť, pretože ešte
odchádzajú daňové priznania do skenovacieho centra vo veľkom množstve, sú
to tie, ktoré boli prevzaté ako posledné, ďalej tie, ktoré boli doručené
poštou a predpokladáme, že ešte aj prvý aprílový týždeň budú
prichádzať poštou podané daňové priznania. Keď však porovnáme počet
podaných daňových priznaní, ktoré už sú skenované, tak v roku
2009 bolo podaných celkovo cca 4 170 ks za rok 2008 (vychádzame z údajov
skencentra – nakoľko bolo ešte spracované ručne minimálne množstvo
daňových priznaní) a k dnešnému dňu máme spracovaných 4 150 ks za rok
2009, takže rozdiel je minimálny. Ale po spracovaní všetkých podaných
daňových priznaní predpokladáme väčší počet v prospech roka 2009. Pod
zvýšený počet podaných daňových priznaní sa zrejme podpísala možnosť
uplatnenia „zamestnaneckej prémie“ prvýkrát za rok 2009, ktorá
umožňuje doplatok k nízkemu príjmu pri splnení podmienok ako je
odpracovanie aspoň 6 kalendárnych mesiacov a príjmu nad 1773 eur. Keďže
sme v regióne s vysokou nezamestnanosťou a nízkymi príjmami, táto
„zamestnanecká prémia“ aspoň čiastočne vylepší nízke
príjmy,“
informoval Daňový úrad Stropkov.
Vzhľadom na zvýšený nápor klientov táto inštitúcia predlžovala úradné
hodiny v dňoch od 22. do 26. marca do 17.00 hod., v pondelok 29. marca do
18.00 hod., 30. marca do 19.00 hod. 31. marca sa preberali daňové
priznania až do 20.00 hod. Posledný klient prišiel dve minúty pred
dvadsiatou hodinou. Pracovníci DÚ v Stropkove ochotne poskytovali
daňovníkom odbornú pomoc pri vypisovaní daňových priznaní.
„Keď niekde došlo k jednoduchej chybe, chýbalo napríklad
rodné číslo, DIČ, prípadne nejaké doklady a pod., pokiaľ to bolo možné,
chyby sa odstraňovali priamo na mieste.“

V tomto roku bola oproti predchádzajúcemu zmena v tom, že fyzická osoba
mohla požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania do
16. 3. 2010 a právnická osoba túto skutočnosť len oznámila, nemusela
žiadať o predĺženie. Ak fyzická osoba nestihla požiadať o predĺženie
lehoty, alebo ak právnická osoba predĺženie lehoty daňovému úradu
neoznámila, je možné ešte daňové priznanie podať, v tomto prípade však
už na oneskorencov čakajú sankcie. U fyzickej osoby je dolná sadzba pokuty
33,19 eur, u právnickej osoby 66,38 eur.
„V tomto období prichádzajú daňové priznania zo skenovacieho
centra na ďalšie spracovanie cez daňový systém, aby sme včas priznali
finančné prostriedky požadované cez podané daňové priznania. Takže
práca nekončí prevzatím priznaní, skôr naopak, ešte len
začína,“
informoval Daňový úrad v Stropkove.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter