Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kvôli poruchám prerušili dodávku vody

<p>Vážne poruchy
vodovodného potrubia spôsobili počas uplynulých dvoch týždňov opakované
odstávky dodávky pitnej vody pre obyvateľov v južnej časti mesta.
Predminulý týždeň boli bez vody na takmer celej Hviezdoslavovej ulici,
začiatkom minulého týždňa netiekla voda na Sitníkoch. Obyvatelia tejto
mestskej časti boli zásobovaní pitnou vodou z cisterny.

<p>„K poruche došlo ešte 6. augusta na lomovom bode
vodovodného potrubia na ulici Hviezdoslavovej v Stropkove. Únik vody
z poruchy bol zastavený 7. augusta,“
informovala hovorkyňa
VVS, a. s. Košice Martina Bubelíniová. Dodala, že spomínaná odstávka bola
spôsobená realizáciou komplexnej opravy vodovodného potrubia s použitím
špeciálnych vodárenských armatúr. Aj napriek opakujúcim sa poruchám
vodovodu v meste sú podľa vodárov tunajšie rozvody vo vyhovujúcom stave.
„Vodovodná sieť v Stropkove sa nachádza uprostred doby
životnosti v závislosti od výstavby jednotlivých úsekov verejného
vodovodu,“
dodala hovorkyňa.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter