Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kvety potešia každú ženu

<p>Aj preto sme ich dňa 08.03.2016 rozdávali všetkým ženám spomedzi
klientov aj zamestnancov Špecializovaného centra sociálnych služieb
Stropkov, n.o. pri príležitosti MDž. Tento sviatok, ktorého korene siahajú
až do začiatku 20. storočia nám spestrili kultúrnym programom žiaci zo
ZUŠ F. Veselého v Stropkove. Pod vedením skúsených pedagógov D. Hic
DiS.art., Ľ. Jakubčová, Mgr. D. Ličková, Mgr. T. Jakubčo, nám predviedli
nádejné talenty svoje umenie. Hudba, tanec a spev sa rozliehali priestormi
nášho zariadenia. Do spevu sa zapojili klientky, ako aj zamestnanci
zariadenia. V závere vystúpenia sa všetkým ženám prihovoril so slovami
vďaky a uznania Ing. Viliam Slaminka, ktorý im venoval kvet ako symbol úcty a
vďaky. Po skončení kultúrneho programu bolo prichystané pre všetky ženy
malé občerstvenie. V mene našej organizácie ďakujeme všetkým
účinkujúcim a pedagógom zo ZUŠ F. Veselého za vytvorenie veľmi príjemnej
atmosféry.<br>
<strong>Mgr. Jana Butalová</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter