Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kvalitná zdravotná starostlivosť

Poznáme výsledky hodnotenia nemocníc za uplynulý rok 2017. Vyše
šesťtisíc poistencov Dôvery hodnotilo prístup personálu, prístup
k informáciám, stravu, ubytovanie, ale aj upratovanie a iné.

Pacienti nehodnotili odbornosť lekárov ani liečebné metódy. Hodnotenie
bolo rozdelené do kategórií – fakultné a všeobecné nemocnice,
špecializované zdravotnícke, či ostatné zariadenia.
Nemocnica arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku sa umiestnila na tretej priečke
v kategórií všeobecné nemocnice.
„V prieskume pacientskej spokojnosti zdravotnej poisťovne
Dôvera sa za posledné štyri roky svidnícka nemocnica umiestnila vždy
v prvej desiatke. Súčasné tretie miesto je však historicky najlepšie.
Keďže podľa našich informácií počet poistencov tejto zdravotnej
poisťovne v regióne neustále narastá, umiestnenie si vážime o to
viac,“
uviedol bývalý riaditeľ nemocnice MUDr. Eugen
Lešo.
Všetky oddelenia svidníckej nemocnice fungujú v bežnom režime. Nemocnica
má moderné oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej
starostlivosti, kvalitné rádiologické zázemie, vynovené operačné sály a
príjmové ambulancie.
V uplynulom roku sa dokončila rekonštrukcia kardiologickej ambulancie,
zaviedlo sa množstvo inovatívnych vyšetrení, ktoré si vyžiadali
investície v hodnote 60 tisíc eur.
Svidnícka nemocnica od septembra minulého roka prevádzkovala
gynekologicko-pôrodnícke oddelenie v krízovom personálnom režime.
Od februára 2018 vyvíjala maximálne úsilie pre pokračovanie poskytovania
komplexnej zdravotnej starostlivosti na tomto oddelení. Získala dvoch nových
pôrodníkov a svoje služby poskytuje na vysokej úrovni.
Do života bola tiež uvedená nová diabetologická ambulancia, ktorá tam
doposiaľ chýbala. Tá začala v provizórnych podmienkach fungovať v jeseni
minulého roku. Tvoria ju dve miestnosti so štandardným medicínskym
vybavením, medzi ktoré by mal v najbližšom období pribudnúť aj EKG
prístroj. V ambulancii sledujú najnovšie vedecké štúdie a v budúcnosti
plánujú postupne zavádzať aj nové spôsoby liečby cukrovky.
„Tretie miesto v tomto rebríčku vnímame ako výbornú vizitku
nášho personálu, ktorý dokáže pre pacientov vytvoriť príjemnú rodinnú
atmosféru. Rád by som sa im pri tejto príležitosti poďakoval za ich
nasadenie a prístup. V neposlednom rade vysoké umiestnenie v rebríčku
predstavuje aj pozitívnu odozvu na všetky zmeny a investície, ktoré sa
v nemocnici za posledné obdobie zrealizovali. Ukazuje sa, že menšie
regionálne nemocnice majú svoj dôležitý význam a verejnosť ich
medicínske služby naozaj oceňuje,“
uviedol E. Lešo.
Zakladateľom neziskovej organizácie je spoločnosť Spoločné zdravotníctvo,
a.s. Je to spoločný podnik Prešovského samosprávneho kraja, ktorého podiel
predstavuje 34 % a spoločnosti Svet zdravia s podielom 66%.
V rámci operačného programu SOP ĽZ bol schválený projekt s názvom
„Rozvojom seba dokážeme lepšie pomôcť iným – krok k úspešnej
transformácii nemocnice“, ktorého cieľom je zvýšiť vzdelanostnú
úroveň zamestnancov. Zvýši sa tak vzdelanostná úroveň, pracovný
potenciál a adaptabilita, čo prispeje k zvýšeniu kvality poskytovania
zdravotnej starostlivosti obyvateľom regiónu.
„Je dôležité, aby zdravotná starostlivosť reflektovala na
potreby obyvateľstva v danom regióne. Sme presvedčení, že v tomto
prípade zvolila svidnícka nemocnica správny smer a jej perspektíva je
nespochybniteľná,“
dodal v závere E. Lešo.
V nemocnici sa nachádzajú bufety, reštaurácia, lekáreň i kaplnka
Sedembolestnej Panny Márie. Pacientom sú k dispozícii štandardné, ale aj
nadštandardné izby. Samozrejmosťou je aj internetové pripojenie.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter