Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kto stál za podvodným profilom Stropkov Aktuálne?

V polovici uplynulého týždňa boli Stropkovčania na oficiálnej stránke
mesta Stropkov fungujúcej na sociálnej sieti upozornení na vytvorený profil
„Stropkov Aktuálne“. Samospráva mesta prostredníctvom svojej oficiálnej
stránky varovala Stropkovčanov a široké okolie, že v žiadnom prípade
nejde o aktivitu v jej réžii, od celej situácie sa dištancovala a
zároveň vyzvala verejnosť k obozretnosti.

Podvodný profil „Stropkov Aktuálne“ vznikol v polovici januára. Za
necelý týždeň mu žiadosť o priateľstvo potvrdilo vyše
1200 dôverčivých užívateľov, prevažne Stropkovčanov. Človek
skrývajúci sa za podvodný profil začal následne prostredníctvom
súkromných správ nabádať Stropkovčanov, aby fotili neodhrnuté úseky
ciest. Užívateľov, ktorí poukazovali na možné podvodné konanie postupne
blokoval. Svoju identitu aj napriek viacerým požiadavkám odmietal prezradiť.
Po tom čo mesto upozornilo na možný podvod, si táto osoba najprv zmenil
„súkromný profil“ na „stránku“ a následne požiadal primátora mesta
o pripojenie sa k stránke, čo bolo primátorom odmietnuté a jeho
odôvodnenie zverejnené na oficiálnom profile – „Pozvanie do
skupiny musím kategoricky odmietnuť. Práve ste sa sami usvedčili z vopred
pripraveného podvodu na Stropkovčanoch. Ešte i dnes ste ich žiadali
o priateľstvo ako súkromná osoba, vyše tisícke dôverčivým ľuďom ste
videli do osobných profilov a až po našom upozornení ste anonymný podvodný
profil zmenili na stránku. Názor na takéto konanie nech si každý urobí
sám. Podľa môjho názoru ide o zjavný podvod na Stropkovčanoch a ja
nechcem byť jeho súčasťou. V kontexte toho vyznievajú aj vaše slová
o spolupráci neúprimne a vrcholne nedôveryhodne.“

O necelé dve hodiny po zverejnení upozornenia na možné podvodné konanie
bola stránka zrušená. Človek stojaci za podvodným profilom to okrem iného
odôvodnil tým, že nechce v meste šíriť atmosféru strachu.
Mesto Stropkov má od júna 2015 zriadenú oficiálnu facebookovú stránku
„Mesto Stropkov – oficiálna stránka“, kde
môže široká verejnosť diskutovať o rozličných témach. Podobne má svoj
oficiálny facebookový profil aj primátor mesta, kde vystupuje na stránke
s názvom „Ondrej Brendza – primátor mesta
Stropkov“.
Od júla 2015 sa mesto z vlastnej iniciatívy
zapojilo aj do projektu Odkaz pre starostu na
rovnomennej stránke, kde môžu Stropkovčania poukazovať na rozličné
problémy. Doteraz tam bolo zaslaných 72 podnetov, z ktorých 48 bolo
vyriešených.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter