Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kto bol sv. Valentín

Deň svätého Valentína, ktorý oslavujeme každý rok 14. februára,
padne tento rok na stredu. Tento deň je sviatkom všetkých zamilovaných, kedy
si vyznávame lásku viac ako inokedy. Obdarúvame sa kvetmi, sladkosťami, či
inými drobnosťami a stretávame sa na romantických miestach.
Pôvod dňa svätého Valentína je opradený záhadami. Sú s ním spojené
mená najmenej troch svätcov- martýrov.
Sv. Valentín bol od roku 197 tretím biskupom v Terni. Stal sa známym vďaka
svojmu svätému životu, láske a zhovievavosti, horlivému účinkovaniu a
zázrakom, ktoré robil.
Podľa jednej z mnohých legiend sviatok sv. biskupa a mučeníka Valentína
v istom zmysle nadväzuje na staré oslavy Grékov, Italov a Rimanov, ktorí
15. februára slávili sviatok pohanských bohov. Tento sviatok sa spájal
s očistou po bojoch a obradným smilstvom.
Iná legenda hovorí, že sviatok sv. Valentína ako sviatok zamilovaných sa
začal sláviť v stredoveku v Anglicku a Francúzsku.
Zaujímavá je aj legenda, ktorá hovorí, že sv. Valentín mal rád ruže a
iné voňavé kvety, ktorými obdarúval snúbencov a prial im šťastný
život, a preto sa považuje za patróna snúbencov a mladomanželov.
Iný výklad odkazu tohto sviatku zas hovorí o láske medzi Bohom a človekom,
ktorý je stvorený na obraz Boha. V láske prichádza pokoj a solidarita,
jednota a čistota. Dnes je sviatok sv. Valentína populárny najmä ako sviatok
zaľúbených.
Láska prichádza vtedy, keď jeden toho druhého má rád práve preto, že je
taký, aký je. Keď pochopí, že je jedinečný v celom vesmíre. Spomeňte
si počas Valentína na niekoho, koho máte naozaj radi, takého aký je.
A povedzte mu, že je pre Vás darom a to jedinečným v celom vesmíre.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter