Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Krosno – malý Krakov

Sprievodné podujatie k výstave „Petrolejové lampy – funkčnosť
a krása“

Je vzácnosťou, keď spolupráca medzi inštitúciami prerastie v čosi,
čo sa medzi ľuďmi bežne nazýva priateľstvo. Je ešte väčšou
vzácnosťou, ak sa tak deje napriek štátnej hranici, jazykovej bariére a
vzdialenosti.

Krajskému múzeu v Prešove a Múzeu Podkarpatskému v Krosne sa takýto
malý zázrak podaril a vďaka dlhoročnej spolupráci niekdajšieho
Vlastivedného múzea v Hanušovciach (dnes súčasť Krajského múzea
v Prešove) s krosnianskym múzeom sa dnes kontakty prenášajú a
zintenzívňujú v rámci celého Krajského múzea – Tripolitany. Popri už
tradičnej spolupráci v experimentálnej archeológii siahli partnerské
múzeá tentoraz do inej oblasti – do histórie osvetlenia, v ktorej je
Múzeum podkarpatské v Krosne európskym unikátom. Spravuje a prezentuje
najväčšiu zbierku petrolejových lámp. Časť z nich je do 15. 12. 2018
predstavená v stropkovskom Kaštieli na unikátnej výstave „Petrolejové
lampy – funkčnosť a krása“.
Verím, že tak, ako sme boli petrolejovými lampami mnohokrát očarení my pri
návštevách nášho partnerského múzea, prinášajú potešenie z krásy
umeleckého remesla i poznanie kúska histórie, v ktorej dominovali
petrolejové svietidlá, aj návštevníkom tejto výstavy. V týchto
malých – veľkých predmetoch sa spája vysoká funkcionalita, ľudský
dôvtip a technické riešenie so zmyslom pre krásu a umenie. Navyše,
v súčasnosti, s všade dostupným elektrickým osvetlením, nesú v sebe
tieto exponáty veľkú dávku posolstva histórie s príchuťou nostalgie
starých čias.
O lampách a dejinách osvetlenia sme sa v Kaštieli Stropkov už rozprávali.
Pred záverom výstavy chceme ešte predstaviť naše spriatelené múzeum a
jeho mesto. Pre Stropkovčanov je Krosno azda známejšie ako Košice či
Prešov. Ale ruku na srdce, čo z histórie tohto starobylého poľského mesta
v našom blízkom susedstve poznáme? Pozývame preto všetkých záujemcov a
milovníkov histórie na zaujímavú prednášku Mgr. Jana Gancarského,
riaditeľa Podkarpatského múzea v Krosne, ktorý predstaví svoje mesto
označované v histórii aj ako malý Krakov. Prednáška sa uskutoční
29.11.2018 o 16.00 hod. v Kaštieli.
Treba zdôrazniť, že výstavu a jej sprievodné podujatia bolo možné
zrealizovať len vďaka podpore Fondu na podporu umenia, ktorá umožnila
zabezpečiť väčšinu nákladov spojených s inštalovaním krehkých
exponátov v Krajskom múzeu -Tripolitane.
PhDr. Mária Kotorová-Jenčová, PhD., riaditeľka Krajského múzea
v Prešove a autorka projektu

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter