Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kriminálny úrad finančnej správy má bezplatnú „zelenú linku“

<p>Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) zriadil špecializované
oddelenie internetovej kriminality. V tejto súvislosti dávame do pozornosti
tzv. „Zelenú linku“ finančnej správy. Bezplatná telefonická linka je tu
pre všetkých v prípade, že chcú oznámiť podozrenie z trestnej
činnosti. Podnety môže verejnosť nahlasovať na telefónnom čísle
0800 110 110. V roku 2014 zaznamenal Kriminálny úrad finančnej správy
intenzívnu potrebu zriadenia oddelenia na boj proti internetovej kriminalite.
Preto bolo v uplynulom mesiaci zriadené špecializované oddelenie
internetovej kriminality KÚFS. Hlavným cieľom a úlohou novovzniknutého
oddelenia je odhaľovanie trestných činov spáchaných prostredníctvom
internetu v súvislosti s porušením daňových predpisov v oblastiach:<br
/>
dane z pridanej hodnoty,<br>
spotrebných daní,<br>
trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením colných
predpisov,<br>
ochrany práv duševného vlastníctva,<br>
Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie,<br>
predpisov na úseku ochrany ohrozených druhov (CITES),<br>
ochrany kultúrneho dedičstva.<br>
Akékoľvek informácie môžu občania podávať:<br>
emailom: <a
href=“mailto:oskufs&amp;#64;financnasprava.sk“>oskufs&amp;#64;<!—->financnasprava.sk</a>,<br
/>
telefonicky: 0800 110 110 (tzv. „zelená linka“)<br>
písomne: Kriminálny úrad finančnej správy, Bajkalská 24, 824
97 Bratislava 26<br>
V prípade, že chce verejnosť podať podnet, resp. sťažnosť z mobilného
telefónu, musí volať na telefónne číslo 02/582 51 311 (tento hovor je
spoplatňovaný sadzbou volania do pevných sietí SR)<br>
<strong>Mgr. Patrícia Macíková, hovorkyňa finančnej správ</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter