Kresťanská púť pravoslávnych veriacich na Ukrajine

<p>Z iniciatívy pravoslávnych
duchovných a predovšetkým duchovného prot. Mgr. Michala Rosiča na farnosti
Pstriná, okres Stropkov, a jeho spoluorganizátorov jereja Mgr. Jána Pajkoša
a duchovného jereja Mgr. Miroslava Humeníka sa v dňoch 19. až 24. marca
2012 uskutočnila kresťanská púť. Vyše 40 pravoslávnych veriacich na
sväté miesta na Ukrajine, a to predovšetkým na Počajovskú Lauru, Skit
Počajovský a mesto Lucky (veľkosťou a početnosťou obyvateľov, ako
Košice).

<p>Duchovné zážitky z navštívených miest požehnaných našou molitvou
sú neopísateľné, nielen pre mňa, ale verím, že aj pre ostatných
účastníkov tejto pute, ktoré boli obohatené ešte počas cesty duchovnou
piesňou a okorenené výkladmi z pravého kresťanstva, k používaniu a
dodržiavaniu symbolík, úcty k Všemohúcemu Hospodinu všetkými
duchovnými, ktorí boli ochotní a radi aj odpovedali na ďalšie naše
zaujímavé otázky. Keďže medzi účastníkmi boli pravoslávni veriaci od
Svidníka až po Ubľu nadviazali sa nové a verím, že prospešné kontakty
pre šírenie pravoslávnej viery a jej tradícii a že na tých farnostiach,
kde nastal v určitom období čiastočný odklon od vyznávania a
dodržiavania jednoznačne daných pravoslávnych tradícií, kvôli
zavádzaniu, neznalosti, prehodnotia túto skutočnosť a stanú sa pravým
pravoslávnymi kresťanmi, čiže so všetkým, čo k tomu patrí. Kto by
pochyboval o týchto mojich slovách, vrele mu odporúčam, ale nielen jemu,
ale aj ostatným, ktorí tieto sväté miesta ešte nenavštívili, aby využili
najbližší možný termín kresťanskej púte organizovaný pravoslávnymi
duchovnými. Po duchovných molitvách si mal možnosť každý zabezpečiť
i kresťanské symboly pravej pravoslávnej viery, nielen pre seba, ale ja pre
svoj chrám, čo viacerí aj využili a teraz sa z toho teší celá
príslušná farnosť. Tak tomu je aj na pravoslávnej farnosti v Oľšavke.
Novo zakúpené kresťanské potreby do nášho chrámu, ako sú lambádky,
kadilo, modré sv. zástavy, plaštenica hospodina ešte viac po vykonanej
vonkajšej oprave fasády, maľbe a rozpise novými ikonami vnútorných
priestorov chrámu, tak povedané zduchovnejú náš chrám. Tu by som chcel
ešte doplniť pre záujemcov, že cesta trvá niekoľko hodín, pretože trasa
v jednom smere, ako sme ju absolvovali tam, alebo späť má cez 500 km.
Ďalej, že v chrámoch na Ukrajine sú iné prísnejšie zvyky a tradície a
oveľa sa viac dbá nielen na duchovnú stránku účastníka v chráme.
Ukrajinské ženičky sledujú cudzích návštevníkov a prísne dbajú na
dodržiavanie sviatosti a v prípade, že sa porušujú hneď upozorňujú
slovami, „Tak nenužná, uchadí.“ Všetky ženy v chrámoch musia mať na
hlave prikrývku – šatku a sukňu, inač sa chrámu nedostanú, alebo budú
upozornení na jeho opustenie. Sviatosti vedú poväčšine „Baťuškovia“ a
vypomáhajú im chórovým prekrásnym spevom duchovní, nie účastníci
sviatosti. Niektorí účastníci z našej púte sa zúčastnili na svätej
tajnej, pomazania chorých olejom (Jeleopomazania) v chráme Pečárná
Počajovskej Laury. V týchto chrámoch oceňujem aj presnosť začiatku
každej sviatosti na sekundy, čo v našich chrámoch na Slovensku vždy to tak
nie je. V chráme sviatoho Jowa sa mohli pomodliť a uctiť neskutočným
moščám, čiže relikviám sviatych a menej hriešni odvážlivci absolvovať
náročný prechod do jaskynky, v ktorej prebýval sv. Jow so svojimi
molitavami. V meste Lucky sme navštívili seminár, čiže školu na prípravu
nových pravoslávnych duchovných, kde pre nás zorganizovali nezabudnuteľný
duchovný program s duchovnými piesňami. Kto chcel a mal vôľu, aj keď bolo
chladnejšie počasie a voda bola chladná mohol absolvovať kúpeľ na tzv.
zmytie všetkých chorôb, čo aj väčšina účastníkov využila. Ubytovanie
bolo k spokojnosti a čo sa stravy týka, tak zodpovedala pôstnému obdobiu a
pripomínala mi chudobnejšie 70. roky u nás. Prevládala kapusta, zelenina,
pečivo a strukoviny. žiadne mäsá, mlieko, či mliečne výrobky a ani ryby a
produkty z nej. Odporúčam, aby pravoslávni veriaci poslali v letnom období
svoje deti na pravoslávny detský tábor, ktorý organizuje duchovný prot.
Mgr. Michal Rosič a uskutočni sa na pravoslávnom seminári v mestečku
Lucky, ktorý sa nachádza v okolí Pečajevskoj Laury a ktorý a ktoré sme
tiež, ako som spomínal, navštívili a vďaka miestnym duchovným na tomto
seminári si z tohto seminára odnášame taktiež neopísateľné duchovné
zážitky.
Účastník pute pravoslávnych veriacich Ján Biroš

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter