Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kraslice v Nižnej Olšave obdivovali stovky ľudí

<p>Podduklianske osvetové
stredisko Svidník, obec Nižná Olšava a OO Únie žien zorganizovali
predminulú nedeľu už 16. ročník regionálnej súťaže v maľovaní
kraslíc. Z roka na rok si toto podujatie nachádza čoraz viac priaznivcov,
tak z radov vystavujúcich, ako aj návštevníkov. Okrem kraslíc a
aranžovaných veľkonočných košíkov mohli prítomní obdivovať aj prácu
ľudových remeselníkov.

<p>Obohatením predveľkonočného programu bolo vystúpenie speváckeho zboru
Magnificat z Trebišova s pašiovými hrami podľa Matúša. Starosta N.
Olšavy Igor Madzin bol aj s uplynulým ročníkom tejto jedinečnej prehliadky
spokojný. „Škoda, že sme priestorovo obmedzení a je vidieť,
že záujem o podujatie vysoko prevyšuje kapacitné možnosti našej sály.
Veľmi nás teší, že o ľudové tradície sa zaujíma aj mladšia
generácia. V tomto smere sa k nim deti snažíme viesť aj v tvorivých
dielach, ktoré prebiehali pred súťažou,“
uviedol
starosta.
Sviatočné popoludnie v Nižnej Olšave vyvrcholilo vyhlásením výsledkov
súťažnej prehliadky. Prvenstvo v zdobení kraslíc tradičnou technikou
získala Ľubomíra Čakurdová z Tisinca, druhá skončila domáca Zlatica
Elznerová, tretia Mária Kravcová zo Svidníka. V netradičnej technike
zvíťazila Svidníčanka Jana Mangerová pred Katarínou Rojkovou z N. Olšavy
a Slávkou Mikulovou z Korejoviec. Cenu za najkrajšie naaranžovaný košík
získala Zuzana Michrinová zo Stropkova, Cena starostu obce N. Olšava bola
udelená Nižnoolšavčanke Ivete Madzinovej. Ceny za zachovanie a udržiavanie
ľudových tradícií získali Gabriela Kosturská a Jana Špaková (obe z N.
Olšavy).

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter