Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Krajské múzeum v Prešove otvorilo svoj depozitár pre verejnosť

Návštevníci Krajského múzea v Prešove môžu nahliadnuť do jeho
depozitára. V rámci projektu „Otvorený prezentačný depozitár
umelecko-historickej zbierky“ vystavilo múzeum vyše 70 najvýznamnejších
sochárskych a maliarskych diel zo svojho bohatého fondu. Milovníci umenia tu
nájdu aj exponáty, ktoré neboli doteraz prístupné verejnosti.

Návštevníci múzeí vo všeobecnosti nemajú možnosť vidieť, čo sa
odohráva v ich zákulisí, pretože depozitáre sú verejnosti spravidla
neprístupné. Ich primárnym cieľom je bezpečné uloženie a ochrana
zbierkových predmetov.
„V snahe zatraktívniť prehliadku Krajského múzea v Prešove
sme sa rozhodli poodhaliť časť našich depozitárov a sprístupniť ten, kde
sú uložené umelecko- historické predmety,“
vysvetľuje JUDr.
Mgr. Jozef Kušnír, poverený vedením Krajského múzea v Prešove.
Projekt je podľa neho zamýšľaný ako dlhodobá výstava s premenlivým
počtom vystavených exponátov. Z najvzácnejších zreštaurovaných diel
sakrálneho charakteru bude v horizonte niekoľkých mesiacov vytvorená stála
expozícia sakrálneho umenia.
„Spomedzi drevorezieb patrí k najvýznamnejším dielam veľké
oltárne ranobarokové súsošie Sv. Anny Samotretej z dielne Pavla Grossa st.
z 3. štvrtiny 17. storočia. Najstaršou rezbou je zasa vrcholnogotická
plastika anjela alebo apoštola z polovice 14. storočia,“

prezradil Mgr. Jozef Ridilla, kurátor výstavy a historik umenia Krajského
múzea v Prešove.
Maliarske diela vytypované na realizáciu tohto projektu možno podľa Ridillu
rozdeliť do troch okruhov.
„Prvým sú panovnícke portréty habsburských vládcov od
17. storočia, ďalej to budú portréty šľachty, ktorá sídlila
v kaštieli v Nižnej Šebastovej a tretí okruh je tvorený obrazmi
namaľovanými od konca 19. po koniec 20. storočia,“
hovorí
Ridilla.
Práve tretí okruh podľa jeho slov predstaví divákovi vynikajúce ukážky
šarišskej maľby raného modernizmu od autorov ako Teodor Zemplényi, Max
Kurth, Ernest Rákoši a iných.
„Jedným z najvzácnejších artefaktov je dievčenský
šľachtický dvojportrét z roku 1894, ktorého autorom je významný
maďarský maliar Aladár Kriesch, priekopník secesie
v Uhorsku,“
dodáva Ridilla.
Prvá slávnostná prehliadka otvoreného depozitára sa uskutočnila v utorok
25. 6. 2019 o 14.00 h. Projekt bol realizovaný z verejných zdrojov
s podporou Fondu na podporu umenia.
Krajské múzeum v Prešove vzniklo v roku 1945, v Rákociho paláci má
stále expozície od roku 1956. Od 1. 1. 2017 sa zlúčilo
s Vlastivedným múzeom v Hanušovciach nad Topľou. Spolu
s pôvodnou pobočkou v Stropkove tak pôsobí v troch
mestách, preto si buduje značku Tripolitana (trojmestie). Vo
svojich expozíciách a depozitároch má takmer 100 tisíc kusov
predmetov
mimoriadnej múzejnej hodnoty. Veľkou pýchou múzea je
expozícia starej hasičskej techniky, najväčšia na
Slovensku
ako aj živé archeologické múzeum
v prírode
v Hanušovciach nad Topľou, ktoré je u nás
jediné svojho druhu. Stropkov sa zasa môže pochváliť
stálou výstavou bábik zo sveta a bábik z literatúry.
Každoročne Tripolitana pripravuje desiatky rôznych akcií,
ako sú výstavy, vernisáže, koncerty, prednášky, a rôzne projekty
pre školy.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter