Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Krajské múzeum v Prešove – Kaštieľ Stropkov dočasne vedie J. Kušnír

Tripolitana – Krajské múzeum
v Prešove vznikla v januári 2017 a pôsobí v troch okresoch, v mestách
Prešov, Hanušovce n. T. a Stropkov – Kaštieľ Stropkov, ktorý je
pôvodnou pobočkou prešovského múzea označovaná ako Mestské múzeum a
galéria v Stropkove.

Jeho riaditeľkou bola PhDr. Mária Kotorová, PhD., ktorá požiadala
zriaďovateľa Krajského múzea v Prešove (Prešovský samosprávny kraj)
o uvoľnenie z funkcie k 31. decembru 2018 z osobných dôvodov.
Vedením múzea je od 1. januára 2019 dočasne poverený JUDr. Mgr. Jozef
Kušnír, doterajší zástupca riaditeľky, a to do doby, kým z výberového
konania nevzíde nový štatutár múzea.
„Výberové konanie na riaditeľa múzea zatiaľ nebolo
vyhlásené, ale zriaďovateľ tak nepochybne urobí v dohľadnej dobe. Plánom
súčasného vedenia je skvalitniť výstupy múzejnej prezentácie a zvýšiť
počet podujatí pre verejnosť. V rámci prezentácie plánujeme nadviazať na
tie kvalitnejšie výstavy – najaktuálnejšími sú výstava fotografií
Sila fotografie. Každodenný život v „starom“ Stropkove a výstava
umelecko-historického charakteru V znamení kríža,“
uviedol
R. Žitný a dodal, že zároveň v roku 2019 Krajské múzeum
v Prešove – Kaštieľ Stropkov plánuje rozšíriť služby pre
návštevníkov múzea a ponúknuť Stropkovčanom väčší počet
spoločensko-kultúrnych podujatí v kaštieli. V pláne je tiež rozšírenie
ponuky pre školy o netradičné vyučovanie v múzeu.
„Rok 2019 chceme zavŕšiť očakávanou stálou expozíciou
múzea, umiestnenou v priestoroch prízemia kaštieľa,“

uzavrel R. Žitný.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter