Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kraj zrekonštruuje vyše 30 školských zariadení, na opravy použije vyše 5 miliónov eur

Prešovský samosprávny kraj zmodernizuje viac ako 30 školských
zariadení. Okrem budov stredných škôl zrekonštruuje aj internáty,
jedálne, športoviská a odborné učebne. Krajskí poslanci na tento účel
vyčlenili z rozpočtu 5,2 milióna eur.

Najviac peňazí (730 tisíc eur) poputuje na rekonštrukciu budovy garáže
a zateplenie fasády Strednej priemyselnej školy strojníckej v Prešove.
Druhá najvyššia čiastka (568 tisíc eur) sa požije na zateplenie
obvodového a strešného plášťa, rekonštrukciu kotolne a
elektroinštaláciu Strednej odbornej školy Garbiarskej v Kežmarku. Značnú
sumu peňazí (461 tisíc eur) pridelili krajskí poslanci aj na renováciu
hlavnej budovy školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej, ktorá
prešla vlani rozsiahlou rekonštrukciou za 990 tisíc eur.
So zateplením budovy môže rátať napríklad SOŠ technická v Humennom (50
tisíc eur), SOŠ drevárska vo Vranove nad Topľou (179 tisíc eur), ale aj
budova internátu SOŠ technickej v Poprade, kde sa zároveň vymenia otvorové
konštrukcie (357 tisíc eur). Na rovnaký účel sú vymedzené financie pre
internátnu časť A Spojenej školy v Sabinove (321 tisíc eur).
Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy vrátane recepcie a
vnútorného vybavenia čaká aj Hotelovú akadémiu v Prešove. V pláne je
tiež archeologický výskum a preložka plynovodu, zároveň sa zateplí
športová hala, kde sa zrekonštruuje osvetlenie. Na celú renováciu poskytol
kraj škole 223 tisíc eur.
Prešovský samosprávny kraj (PSK) vyčlenil zo svojho rozpočtu prostriedky aj
na modernizáciu vykurovacích systémov a rekonštrukciu kotolní. Peniaze na
tento zámer získala SUŠ v Prešove, Spojená škola v Bardejove, SOŠ
obchodu a služieb v Prešove a Gymnázium Terézie Vansovej v Starej
Ľubovni. Na viacerých školách v kraji sa zrekonštruuje elektroinštalácia
a osvetlí sa cvičebný priestor. Modernizáciou prejde SOŠ technická
v Prešove, Gymnázium Konštantínova v Prešove a SOŠ Jarmočná v Starej
Ľubovni. Okrem iného sa vynoví aj školská jedáleň na Gymnáziu Leonarda
Stöckela v Bardejove za 191 tisíc eur a školská jedáleň Hotelovej
akadémie v Humennom za 85 tisíc eur.
Multifunkčné ihriská pribudnú Strednej pedagogickej škole v Levoči a SOŠ
polytechnickej v Humennom. Dobrou správou pre študentov je, že sa vynovia aj
odborné učebne. Na Strednej priemyselnej škole v Poprade sa za 48 tisíc
eur zmodernizuje prístrojové vybavenie laboratória robotiky a mechatroniky,
na Spojenej škole Ľudmily Podjavorinskej v Prešove sa za 65 tisíc eur
zakúpi vysokozdvižný vozík a CNC stroje do centra odborného vzdelávania,
na SOŠ dopravnej v Prešove sa zas zriadi ručná autoumyváreň vo výške
13 tisíc eur.
PSK vyčlenil zo svojho rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov na
modernizáciu škôl a školských zariadení v tomto roku doposiaľ
5,2 milióna eur. V rámci bežných výdavkov uvoľnil školám a ich
objektom 1,4 milióna eur. Z tohto balíka peňazí sa financovala oprava
budovy, učebného pavilónu, spevnenej plochy a odvodnenie školy v prírode
Detský raj v Tatranskej Lesnej, na čo išlo 519 tisíc eur. Oprava strechy a
budovy školy a bloku B Spojenej školy v Bardejove si vyžiadala náklady vo
výške 135 tisíc eur a oprava rozvodov a príslušenstva ústredného
kúrenia na SOŠ v Lipanoch stála 104 tisíc eur.
Osobitný balík peňazí získal kraj z Operačného programu Kvalita
životného prostredia na zníženie energetickej náročnosti budovy na
školách. Rekonštrukcie za 2,2 milióna eur aktuálne prebiehajú na
Gymnáziu vo Vranove nad Topľou, Spojenej škole v Sabinove, na školskom
internáte SPŠ v Bardejove a na školskom internáte v Poprade. Pre
ďalších šesť stredných škôl sú podané žiadosti o nenávratný
finančný príspevok – SPŠ Mnoheľova v Poprade, OA v Poprade, SOŠ
technická v Humennom, SOŠ Štefánikova vo Svite, SOŠ elektrotechnická
Poprad – Matejovce a Spojená škola v Prešove.
PSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 76 stredných škôl,
2 jazykové školy, 1 školu v prírode a 1 školský internát. Vlani
vynaložil na rekonštrukciu školských zariadení 5,8 miliónov eur,
ďalších takmer 2,7 miliónov eur získal z eurofondov.
-psk-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter