Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kraj zmodernizuje viaceré meštianske domy

<h3>Eurofondy pomáhajú opraviť zanedbané kultúrne pamiatky</h3>

<p>Hoci turistická sezóna je v plnom prúde, práce na modernizácii
viacerých kultúrnych zariadení v Prešovskom kraji sú v plnom prúde.
Krajská samospráva realizuje niekoľko projektov v rámci Regionálneho
operačného programu (ROP), opatrenie Posilnenie kultúrneho potenciálu
regiónov.</p>

<p>Termín ich ukončenia je stanovený na jeseň. V Starej Ľubovni sa ešte
koncom apríla začala rekonštrukcia objektu Dom správcu. Objekt v podhradí
bol značne opotrebovaný, vlhký, s nevyhovujúcou inštaláciou, mal
nevhodné dispozičné a prevádzkové riešenie a vysokú energetickú
náročnosť. Po rekonštrukcii bude objekt slúžiť ako regionálne
turisticko-informačné centrum na bezplatné poskytovanie informácií
o expozíciách v hrade a skanzene, o histórii a pamiatkach mesta Stará
Ľubovňa a jeho okolia. Vedľa centra bude vybudovaný multifunkčný
priestor – miestnosť pre turistov na premietanie filmových dokumentov
o múzeu, hrade, skanzene a regióne. Priestor bude zároveň slúžiť ako
prednášková a kongresová miestnosť. Ostatná časť prízemia bude
využívaná ako konzervátorské pracovisko pre konzervovanie a reštaurovanie
textílií, kože a papiera. „Ľubovnianske múzeum spravuje bohatý
zbierkový fond ľudového odevu, textílii, kožuchov, obuvi, historických
textílií, kníh a archiválií, ktoré si vyžadujú komplexnú ochranu,“
zdôvodňuje riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík. Súčasťou
prízemia bude aj kostymérňa pre vhodné uskladnenie divadelných kostýmov
z hradných muzikálov, technická miestnosť a sociálne zariadenie
s bezbariérovým prístupom. V priestoroch podkrovia vzniknú kancelárske
priestory pre konzervátora, etnografa, archeológa, hlavného lektora hradu
s pracovníka kultúrno-výchovnej práce. Rozpočet stavebných prác
presiahne 650 tisíc eur. „Dodávateľ, Eiffage Construction Slovenská
republika, realizuje stavebné práce v súlade v časovým harmonogramom a
termín ukončenia 31. októbra bude dodržaný. Doteraz boli vybúrané
všetky výplňové konštrukcie, dodávateľ stavbu staticky zabezpečil,
realizoval demontáž a montáž nového krovu a vybúral podlahy,“
konkretizuje D. Mikulík. Ako dodal, ďalších 73 tisíc eur bude stáť
vnútorné vybavenie. Okrem domu správcu v barokovom podhradí sa už
niekoľko mesiacov intenzívne pracuje aj v objektoch Šarišskej galérie
v Prešove. Na rekonštrukciu meštianskych domov získala galéria v rámci
ROP nenávratný finančný príspevok prevyšujúci 950 tisíc eur. Keďže
tieto zdroje na plánovanú kompletnú rekonštrukciu nestačia, ďalších
1,2 milióna eur schválili poslanci krajského parlamentu z úverových
zdrojov Európskej investičnej banky. Rekonštrukcia v galérii sa realizuje
za plnej prevádzky. Ďalšie dva projekty v rámci ROP by sa mali začať
realizovať v najbližších týždňoch. Ide o obnovu meštianskeho domu
v správe Šarišského múzea v Bardejove. Na rekonštrukciu domu
s expozíciou ikon, ktorá má byť ukončená do 30. novembra, získalo
múzeum viac ako 520 tisíc eur. Posledným úspešným projektom v rámci ROP
je oprava meštianskeho domu v Spišskej Sobote (Poprad). Podtatranská
knižnica získala na obnovu svojho historického objektu v mestskej
pamiatkovej rezervácii viac ako 420 tisíc eur. Práce modernizácii sa
začnú v auguste s termínom ukončenia do 30. novembra.<br>
<strong>-vf-</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter