Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kraj zaevidoval 380 žiadostí o dotácie

<h3>O príspevkoch rozhodnú poslanci 19. júna

Prešovský samosprávny kraj sa v tomto roku opäť vrátil k poskytovaniu
dotácií na podporu rôznych aktivít v kraji prostredníctvom Všeobecne
záväzného nariadenia PSK č. 15/2008. Tento rok je v troch programoch –
Šport, Kultúra a Sociálne služby, k dispozícii spolu 300 000 €. Na
základe výzvy Úrad PSK zaevidoval spolu 380 žiadostí v objeme
1,03 mil. €.

<p>Najviac žiadostí, 193, smerovalo do programu Šport. Z tohto počtu
107 záujemcov – predovšetkým obcí, chce stavať, rekonštruovať,
opraviť, alebo vybaviť náradím nejaké športovisko. Na to žiadajú od
regionálnej samosprávy vyše 434 000 €. Ďalších 60 žiadostí je
zameraných na usporiadanie športových podujatí v rámci opatrenia Šport
pre všetkých. V rámci opatrenia športový reprezentant kraj zaevidoval
10 žiadostí na podporu šermiarov, mažoretiek volejbalistiek
i paralympionika.
Program Kultúra zaevidoval 145 žiadostí o dotáciu. Až 116 z nich sa
sústredilo na opatrenie nehmotné kultúrne dedičstvo – živá kultúra,
teda na organizáciu rôznych kultúrnych podujatí. žiadatelia plánujú
organizovať rôzne folklórne slávnosti, festivaly, premiéry súborov,
obecné oslavy, dni ľudových tradícií, stretnutia rodákov, či vydanie
rôznych publikácií. Od kraja požadujú zdroje v sume presahujúcej 207 000
€.
Spolu 29 záujemcov žiada finančné prostriedky na obnovu kultúrnych
pamiatok a pamätihodností obce. Majú záujem rekonštruovať rôzne sakrálne
objekty, ale aj obnovu pamätníkov. Medzi žiadosťami nechýba návrh na
zriadenie turisticky atraktívnych miest pre návštevníkov regiónu, ako
napríklad sprístupnenie historickej pamätnej pivnice, alebo zriadenie
pamätnej izby rodákov. Od kraja očakávajú pomoc vo výške takmer 120 000
€.
V programe Sociálne služby dominovali žiadosti na rekonštrukciu a opravu
zariadení sociálnych služieb. Prišlo ich spolu 16 s požiadavkou na viac
ako 62 000 €. žiadatelia chcú rekonštruovať hygienické zariadenia, či
budovať terapeutickú miestnosť. V rámci druhého opatrenia – podpora
podujatí pre skupiny obyvateľov odkázaných na sociálne služby, úrad
zaevidoval päť žiadostí.
Vo všetkých prípadoch je podmienkou spolufinancovanie zo strany žiadateľa a
realizácia počas roku 2012. Spomedzi 380 žiadostí bolo 37 vyradených pre
nesplnenie niektorej z požadovaných podmienok. Zhodne po 16 žiadostí bolo
vyradených v programoch Šport a Kultúra a päť v programe Sociálne
služby.
O pridelení finančných prostriedkov dnes v Prešove pracovne rokovali
poslanci krajského parlamentu. Ako zdôraznil predseda PSK Peter Chudík,
„rozdelenie prostriedkov je plne v ich kompetencii.“ O pridelení
dotácií budú poslanci hlasovať na najbližšom zasadnutí krajského
parlamentu 19. júna.
Dotácie na podporu aktivít pre rôzne subjekty naposledy prideľoval
Prešovský samosprávny kraj v roku 2009, pričom išlo o sumu takmer
580 000 €. V ďalších rokoch bol grantový systém pozastavený z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov. „Neznamená to, že by sa situácia
radikálne zmenila k lepšiemu. Cítime však veľký dopyt zo strany obcí
i rôznych občianskych združení na podporu drobných loklánych aktivít.
Nemajú odkiaľ získať financie, preto sme vyčlenili prostriedky z nášho
rozpočtu. Považujeme to za náš príspevok k rozvoju regiónu,“ vysvetlil
P. Chudík.
Veronika Fitzeková, hovorkyňa PSK

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter