Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kraj z eurofondov zmodernizuje cesty za 17 miliónov eur

Zrealizuje sa päť
stavebných akcií na frekventovaných úsekoch

Prešovský samosprávny kraj (PSK) začal s realizáciou projektu
Modernizácie cestnej infraštruktúry v PSK podporeného z prostriedkov
Integrovaného regionálneho operačného programu. V rámci stavebných akcií
sa vďaka úspešnej žiadosti o eurofondy zrekonštruuje päť úsekov
s celkovou dĺžkou viac ako 40 kilometrov v hodnote približne 17 miliónov
eur.
Konkrétne sa budú rekonštruovať úseky ciest II/534 Poprad – Starý
Smokovec, II/545 Kapušany – Demjata, II/545 Jánovce – Kľušov, II/546
Prešov – Klenov a II/575 Malá Poľana – Medzilaborce.

„Hodnota projektu bola vyše 20 miliónov eur. Po verejnom
obstarávaní výsledná cena klesla na 16,8 miliónov eur. Modernizáciou
prejde takmer 40,5 kilometra ciest vrátane dvanástich mostov a vyše
dvadsiatich priepustov a odvodňovacích priekop. Pri modernizácii vozoviek
dôjde hlavne k výmene konštrukčných vrstiev a ich zosilneniu. Pri mostoch
ide v niektorých prípadoch aj o rekonštrukciu spodných stavieb, v iných
ku konštrukcii ríms, hydroizolácii a stuženia nosných konštrukcií
mostov,“
konkretizoval riaditeľ Správy a údržby ciest
Prešovského samosprávneho kraja Marcel Horváth.
Vďaka projektu sa zrekonštruuje osem percent všetkých ciest 2. triedy
v kraji, ktorých je spolu 522 kilometrov. Ide o úseky, ktoré sú
v nevyhovujúcom stave, navyše sú to frekventované cesty s dostupnosťou na
diaľničnú sieť.
„Do tohto projektu boli vybraté horšie stavebnotechnické úseky
ciest 2. triedy, ktoré svojím dopravným významom, niekedy aj šírkovými
parametrami, môžu konkurovať aj cestám 1. tried. Predpokladáme, že
zrealizovaním stavebných prác umožníme obyvateľstvu ľahší a
rýchlejší prístup za prácou, za rekreáciou a výrazne sa eliminujú
bezpečnostné riziká na mostoch a na úsekoch daných ciest,“

uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Projekt Modernizácie cestnej infraštruktúry v Prešovskom samosprávnom
kraji je dlho očakávanou investíciou, ktorú zdržalo tzv. spoločné
verejné obstarávanie. To prebiehalo od roku 2016 spolu s viacerými krajmi a
prechádzalo na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako
riadiacim orgánom povinnou ex ante kontrolou.
„Najdôležitejšou informáciou je, že všetky kontrolné
procesy sú úspešne ukončené, odsúhlasené Úradom verejného obstarávania
bez akýchkoľvek zistených nedostatkov a my môžeme realizovať investície,
ktoré v kraji potrebujeme. Aktuálne máme podpísané aj zmluvy o dielo
s úspešnými uchádzačmi, takže nám nič nebráni vybrať stavebných
dozorov a spustiť stavebné práce,“
povedal predseda M.
Majerský.
Z procesu verejného obstarávania vzišli ako úspešní zhotovitelia prác
spoločnosti STRABAG, s.r.o., COLAS Slovakia, a.s. a Swietelski- Slovakia spol.
s r.o. Lehota výstavby je pre štyri stavebné akcie s v rámci projektu
8 mesiacov, na úseku Malá Poľana – Medzilaborce v dôsledku
zložitejších stavebných prác na moste o mesiac viac. Pri priaznivých
poveternostných a technických podmienkach sa predpokladá, že
rekonštrukčné práce budú ukončené najneskôr v druhom polroku 2020.
Prešovský samosprávny kraj sa snaží využívať všetky finančné
nástroje a grantové programy, ktoré prispievajú k zlepšeniu a
modernizácii cestnej infraštruktúry v kraji. Len z integrovaného
regionálneho operačného programu sa v tomto roku krajská samospráva
uchádza o finančné prostriedky vo výške zhruba 21 miliónov eur a
v budúcom roku pripravuje projekty za takmer 18 miliónov eur. Ďalšie
investičné projekty najmä v pohraničí chce kraj financovať cez
cezhraničné programy Interreg a aktuálne aj ENI.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter