Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kraj udelil najvyššie ocenenia v sociálnych službách

Cena pre klienta,
ktorý sám pomáha odkázaným

Prešovský samosprávny kraj dnes už po ôsmy raz odovzdal najvyššie
krajské ocenenia v sociálnych službách – Krídla túžby. Ceny za rok
2018 si prevzali traja laureáti v rámci galaprogramu na veľkej scéne
Divadla Jonáša Záborského. Jeho súčasťou bol už tradične koncert bez
bariér.

O ocenených v troch kategóriách rozhodli na základe nominácií
členovia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve Prešovského
samosprávneho kraja. Ceny za rok 2018 si z rúk predsedu PSK prevzali traja
laureáti.
V kategórii poskytovateľ sociálnych služieb spomedzi štyroch nominácií
získalo Krídla túžby Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. v Hertníku,
ktoré komplexné sociálne služby poskytuje odkázaným ľuďom už 25 rokov.
Domov sociálnych služieb počas svojej existencie výrazne prispel ku
skvalitneniu života ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím
zavádzaním rôznych druhov pracovnej terapie i zlepšením materiálnych
podmienok. Návrh na ocenenie zaslali zamestnanci a obyvatelia zariadenia.
V kategórii zamestnanec u poskytovateľa sociálnych služieb si krajské
ocenenie spomedzi ôsmich nominovaných prevzala Mária Dzuracká z Centra
sociálnych služieb Ametyst v Tovarnom. Klienti i kolegovia, ktorí ju
navrhli na ocenenie, si vážia predovšetkým jej odborný i ľudský
prístup, schopnosť motivovať prijímateľov k rôznym voľnočasovým
i pracovným aktivitám. Osobitne vyzdvihujú jej osobnú zaangažovanosť
v starostlivosti o zariadenie, v ktorom pracuje viac ako 38 rokov a
zanietenosť v zveľaďovaní centra, často nad rámec pracovných
povinností.
V kategórii prijímateľ sociálnych služieb komisia rozhodovala medzi dvomi
návrhmi. Cena bola udelená Marcelovi Janičovi z Centra sociálnych služieb
Zátišie v Snine – DSS Osadné. Tento 40-ročný klient, ktorý žije
v domove sociálnych služieb od svojho detstva, je obdivuhodným príkladom
nezištného dobrovoľníctva. Napriek svojmu hendikepu sám pomáha iným –
v obci roznáša obedy pre seniorov, pravidelne ich navštevuje a je ich
najbližším dôverníkom i spoločníkom. Ochota pomôcť, pracovať na sebe
i zmenách vo svojom osobnom živote mu priniesla nomináciu, ktorú zaslal
protojerej Pravoslávnej cirkevnej obce Osadné Peter Soroka.
„Udeľovanie ocenení je prejavom vďačnosti poskytovateľom a
zamestnancom sociálnych služieb za to, že nahrádzajú svojim klientom domov
i za to, že svoju prácu robia srdcom. Často nad rámec svojich možností,
síl i pláce, ktorá nezodpovedá náročnosti tohto
povolania.

Ocenenie je zároveň vyjadrením obdivu klientom, ktorí
rozdávajú okolo seba oveľa viac úsmevu a dobrej energie, ako my ostatní a
sú pre nás inšpiráciou,“
povedal na odovzdávaní cien
predseda PSK Milan Majerský.
Slávnostné odovzdávanie najvyšších krajských ocenení v sociálnych
službách bolo aj tento rok spojené s koncertom bez bariér. V galaprograme
sa predstavili klienti zo Stropkova, Sniny, Novej Sedlice, Brezovičky, Legnavy
i Spišskej Starej Vsi. Už tradične išlo o vybrané vystúpenia
z regionálnych koncertov, ktoré sa uskutočnili v priebehu júna vo Vyšnom
Kazimíri a na Spišskom salaši pri Spišskom Podhradí.
Podujatie Krídla túžby nadväzuje na tradíciu prehliadky Deň bez bariér,
ktorého sedem ročníkov pripravila krajská samospráva v rokoch 2003 až
2009. Udeľovanie ocenení je pridanou hodnotou pre zariadenia, pre
zamestnancov i prijímateľov, ktorí svojimi výnimočnými úspechmi,
kvalitou služieb a prístupom k práci môžu byť príkladom dobrej praxe a
motiváciou pre ostatných. Takúto symboliku nesie v sebe aj samotná cena,
ide o keramickú plastiku s motívom okrídlenej barly v žltom srdci.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter