Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kraj udelil najvyššie ocenenia v sociálnych službách

Uznanie pre ľudí,
ktorí pracujú s najzraniteľnejšími

Prešovský samosprávny kraj dnes už po deviaty raz odovzdal najvyššie
krajské ocenenia v sociálnych službách – Krídla túžby. Ceny za rok
2019 si prevzali traja laureáti v rámci galaprogramu na veľkej scéne
Divadla Jonáša Záborského. Jeho súčasťou bol už tradične koncert bez
bariér.

O ocenených v troch kategóriách rozhodli na základe nominácií
členovia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri Zastupiteľstve Prešovského
samosprávneho kraja. Ceny za rok 2019 si z rúk predsedu PSK Milana
Majerského prevzali traja laureáti.
V kategórii poskytovateľ sociálnych služieb spomedzi štyroch nominácií
získal Krídla túžby Domov pre seniorov v Starej Ľubovni. Zariadenie počas
posledných rokov pod vedením riaditeľa Petra Muchu prešlo viacerými
pozitívnymi zmenami, ktoré prispeli k skvalitneniu sociálnych služieb.
Nepretržitá starostlivosť, kvalifikovaný personál a rodinné prostredie
vytvárajú z tohto zariadenia skutočný domov pre ľudí prevažne
seniorského veku odkázaných na pomoc iných. V kategórii zamestnanec
u poskytovateľa sociálnych služieb si krajské ocenenie spomedzi trinástich
nominovaných prevzala Zuzana Oravcová. Zdravotná sestra z Centra sociálnych
služieb Zátišie v Snine si uznanie vyslúžila za empatický, vysoko
odborný a ľudský prístup ku klientom i za dlhoročnú obetavú prácu
v zariadení, ktorom pracuje vyše 30 rokov. Osobitne si navrhovatelia ceny
všimli zásluhy pri záchrane života dvoch prijímateľov, ktorým poskytla
prvú pomoc.
V kategórii prijímateľ sociálnych služieb komisia rozhodovala medzi
piatimi návrhmi. Cena bola udelená Antonovi Michalíkovi z Gréckokatolíckej
charity Prešov. Verejnosť ho pozná ako aktívneho distribútora mesačníka
Cesta, ale po mnohých osobných skúsenostiach najmä ako vytrvalého
bojovníka proti závislosti na alkohole. „Tóno“ sa stal známym aj vďaka
niekoľkoročným pochodom po Slovensku, kde sa stretával s predstaviteľmi
samospráv, chodil po školách a svojim vlastným príkladom šíril osvetu
zdravého spôsobu života a myslenia.
„Krídla túžby sú morálnym ocenením zariadení sociálnych
služieb, no predovšetkým ľudí, ktorí pracujú s tými
najzraniteľnejšími – s hendikepovanými, ľuďmi v núdzi, seniormi. Je
to prejav uznania tejto náročnej profesii, kde viac ako kdekoľvek inde
cítiť srdce a oddanosť povolaniu. Napokon si všímame aj klientov, ktorí
sú veľkým prínosom a inšpiráciou pre ostatných. Opäť sme svedkami
neuveriteľných ľudských príbehov statočnosti, boja s nepriazňou osudu a
odhodlania byť užitočným pre druhých, pre svoju komunitu, pre
spoločnosť,“
povedal na odovzdávaní cien predseda PSK Milan
Majerský.
V aktuálnom 9. ročníku podujatia bola osobitná pozornosť kraja venovaná
navyše dvom prijímateľkám sociálnych služieb. Konkrétne Márii Šotkovej
z Domova sv. Dominika v Petrovanoch, ktorá sa dožíva v tomto roku
významného životného jubilea – 100 rokov a Emílii Fabiánovej z CSS
Domov pod Tatrami v Batizovciach, ktorá sa pravidelne umiestňuje na
popredných priečkach svetových špeciálnych olympiád v stolnom tenise.
Slávnostné odovzdávanie najvyšších krajských ocenení v sociálnych
službách bolo aj tento rok spojené s koncertom bez bariér. V galaprograme
sa predstavili klienti zariadení sociálnych služieb z verejného
i neverejného sektora z Kežmarku, Levoče, Vranova nad Topľou, Svidníka a
Spišského Podhradia. Už tradične išlo o vybrané vystúpenia
z regionálnych koncertov, ktoré sa uskutočnili v letných mesiacoch
v Tovarnom a Sabinove.
Podujatie Krídla túžby nadväzuje na tradíciu prehliadky Deň bez bariér,
ktorého sedem ročníkov pripravila krajská samospráva v rokoch 2003 až
2009. Udeľovanie ocenení je pridanou hodnotou pre zariadenia, pre
zamestnancov i prijímateľov, ktorí svojimi výnimočnými úspechmi,
kvalitou služieb a prístupom k práci môžu byť príkladom dobrej praxe a
motiváciou pre ostatných. Takúto symboliku nesie v sebe aj samotná cena,
ide o keramickú plastiku s motívom okrídlenej barly v žltom srdci.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter