Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Kraj opravil zemetrasením poškodenú cestu medzi Tokajíkom a Ďapalovcami

psk 26

Cestná infraštruktúra medzi Tokajíkom a Ďapalovcami, ktorú poškodilo minuloročné októbrové zemetrasenie, je opravený. Prešovský samosprávny kraj (PSK) rekonštrukciu zrealizoval koncom roka 2023 vďaka finančnej pomoci cezhraničného partnera Malopoľského vojvodstva. Poskytnuté finančné zdroje vo výške približne 223-tisíc eur konkrétne použil na obnovu takmer 1,5 km dlhého úseku nachádzajúceho sa priamo v ohnisku zemetrasenia.

Foto: Zrekonštruovaný úsek

Po zemetrasení v októbri 2023 podalo pomocnú ruku prešovskej krajskej samospráve aj Malopoľské vojvodstvo. Dlhoročný cezhraničný partner ako prejav solidarity vyčlenil zo svojho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 223-tisíc eur. Prešovská župa sa ich rozhodla použiť na opravu poškodenej cesty medzi Tokajíkom a Ďapalovcami, ktorá sa po zemetrasení nachádzala v havarijnom stave.

Foto: Zrekonštruovaný úsek

„V náročných situáciách, kedy sú obyvatelia vystavení sťaženým podmienkam a prakticky bojujú o prežitie a svoje domovy, sa každá pomoc počíta. A mala by byť čo najrýchlejšia. Práve preto si nesmierne vážime promptnú pomoc nášho dlhoročného partnera z Poľska – Malopoľského vojvodstva, ktoré finančnou pomocou prejavilo solidárnosť s našimi regiónmi a ich obyvateľmi.  Naše partnerstvo má pevné korene a jeho význam sa ukazuje tak v dobrých časoch aj v tých menej radostných, ktoré sme zažili v našom kraji v októbri minulého roku,“ poznamenal v tejto súvislosti predseda PSK Milan Majerský.

Foto: Zrekonštruovaný úsek

Využitie nenávratného finančného príspevku od cezhraničného partnera bolo pritom viazané do konca uplynulého roka. PSK ich čerpanie do 31.12.2023 deklaroval v Dohode o finančnej pomoci, ktorú v súvislosti so živelnou pohromou schválila Rada vojvodstva.

Stavebné práce v predmetnom 1,48 km dlhom úseku realizovala Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja. Samotné činnosti konkrétne zahŕňali frézovanie asfaltového krytu s vyčistením povrchu a neskôr aplikovanie asfaltového postreku. Nasledovalo položenie  asfaltových betónových vrstiev, a napokon aj výšková úprava uličných vpustí.

Foto: Zrekonštruovaný úsek

Začiatkom decembra boli všetky stavebné činnosti v úseku ukončené a po rekonštrukcii začala slúžiť motoristickej verejnosti. Oprava poškodenej cestnej komunikácie prispela k zabezpečeniu plynulejšej cestnej premávky. V neposlednom rade tiež  ľuďom z dotknutého územia zabezpečila dostupné a bezpečné prepojenie.

Foto: Zrekonštruovaný úsek

Prešovský samosprávny kraj v prvej fáze vyčlenil a prerozdelil na pomoc obyvateľom zasiahnutým zemetrasením  z 9. októbra 2023 celkovo 136 500 eur. Financie boli poukázané rodinám zo štrnástich obcí z dotknutých okresov Humenné, Stropkov a Vranov nad Topľou. V druhej fáze prerozdelí ďalších 150-tisíc eur, stať by sa tak malo začiatkom roka 2024.

Autor: Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter