Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kováčska dielňa – 1814

V stropkovskej monografii na strane 87 Ján Beňko píše o veľkom
požiari, ktorý zničil hrad, kostol, faru, školu a blízke okolie. Požiar
vypukol 15. júna 1814 o pol tretej popoludní. V monografii sa uvádza, že
vypukol v kováčskej vyhni Temdera, ale takéto meno sa v stropkovských
cirkevných matrikách nevyskytuje. Upozornil nás na to Jozef Motyka, ktorý
tieto matriky študuje a amatérsky sa venuje dejinám Stropkova. Takže
v matrikách sa nevyskytuje meno Temder, ale Tunder. Záznam o požiari
zapísal do sobášnej matriky farár Matúš Procházka 14. októbra 1814
(pripájame aj zápis z matriky).
Ako sa volal kováč, ktorému začala horieť vyhňa na severnom okraji mesta?
V matrike je o ňom záznam. Volal sa Jozef Tunder, ktorému sa v roku
1817 narodila dcéra Anna. Jeho manželka sa volala Zuzana. Pri krstnom zápise
je uvedené jeho povolanie v latinčine, „Faber Ferrarius – Kováč“.
Požiar v roku 1814 teda vypukol v Tunderovej kováčskej dielni. Ďakujeme
Jozefovi Motykovi za túto informáciu, ktorá opäť obohatila dejiny mesta
Stropkov a poskytla nové upresňujúce informácie.
Zdroje:
BEŇKO, Ján a kol.: Stropkov. Martin: Vydavateľstvo Gradus, 1994, ISBN
80-901392-5-6.
MV SR, Štátny archív v Prešove, Stropkov – matrika pokrstených
1776 – 1820; matrika sobášených 1767 – 1820. Dostupné online: https://www.familysearch.org/…3HY-D133-PB1?…;
https://www.familysearch.org/…3HY-D133-P8D?….
Mgr. Ľuboslav Šmajda, mestský historik

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter