Koruna hrádze na Domaši bude otvorená pre verejnosť

<p>V rekreačnej oblasti Domaša Poľany sa nedávno stretli členovia
Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš, aby
prerokovali vstup nových členov – mesta Stropkov a obcí Holčíkovce,
Nová Kelča, Kvakovce a Bžany.</p>

<p>Hlavnou ideou rokovania bolo rozšíriť OO CR o nových členov a tým
pádom zvýšiť potenciál organizácie podporovanej z prostriedkov štátu.
Rovnako dominantnou a zoširoka diskutovanou témou bolo efektívne využívanie
možností čerpania grantov v rámci aktuálneho a budúceho programovacieho
obdobia s tým, aby sa podarilo definitívne naštartovať rozvoj turizmu a
cestovného ruchu v celom regióne, vrátane „Zelenej perly východu.<br>
Pozitívnou „lastovičkou“ z prostredia Domaše je informácia
o sprístupnení koruny hrádze verejnosti. VZ OOCR HZaHŠ na svojom zasadnutí
na Domaši 24. apríla na návrh podpredsedu združenia Andreja Šusta
podporilo aktivity Občianskeho združenia Mega, ktoré organizuje cyklistické
preteky Okolo Domaše. Podporné stanovisko OOCR HZaHŠ bolo vo forme uznesenia
odovzdané ministrovi Petrovi žigovi, ktorý prisľúbil túto požiadavku
promptne riešiť. <strong><em>„Treba si uvedomiť, že VD Veľká Domaša
stále slúži napriek zrušenej stavebnej uzávere ako rezervoár pitnej vody.
V prípade straty vody zo Stariny by okamžite mala za cieľ suplovať
náhradu, preto vodohospodári strážia korunu hrádze ako oko v hlave.
Nedôsledný turisti zanechávajúci odpad a neporiadok len potvrdzovali nechuť
sprístupniť túto zaujímavú lokalitu. Napriek prvotným ťažkostiam sa po
návšteve ministra na Domaši pohli ľady a výsledok je na svete! Verejnosti
je sprístupnená koruna hrádze a k nej vedúce komunikácie s vodorovným
vyznačením (žltou farbou) počas prevádzkovej doby pre
verejnosť,“</em></strong> uviedol podpredseda OO CR HZaHŠ Andrej Šust.<br
/>
Voľný vstup osobám za účelom pešej turistiky a cykloturistiky bol
stanovený nasledovne – v období od 1. mája do 15. septembra denne
v čase od 8.00 do 20.00 hod. a období od 16. septembra do 30. apríla
denne v čase od 09.00 do 15.30 hod. Informácia o voľnom vstupe je
vyznačená pri bránach č. 1.a 3. Návštevníci sú povinní pohybovať sa
len po vyznačených komunikáciách. Počas trvania vyhlásenia stupňov
povodňovej aktivity na vodnej stavbe a mimoriadnych situácií je objekt
verejnosti neprístupný.</p>

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter