Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kontroly elektronických registračných pokladníc v roku 2013

<p>Finančná správa počas minulého roka skontrolovala takmer 14 000
elektronických registračných pokladníc. Vo viac ako polovici prípadov
predajcovia porušovali zákon.</p>

<p>Kontrolné akcie boli počas celého roka zamerané na široké spektrum
prevádzok od bufetov, reštaurácii, cez predajne s rozličným tovarom až po
obchodné reťazce. Podnety na kontroly nám posielali aj občania na emailovú
adresu <a
href=“mailto:pokladnica&amp;#64;financnasprava.sk“>pokladnica&amp;#64;<!—->financnasprava.sk</a>.<br
/>
Do dnešného dňa občania nahlásili finančnej správe cca 4 920 podnetov.
Len 300 z nich prišlo pred spustením bločkovej lotérie. Práve od
septembra 2013 sme zaznamenali masívny nárast záujmu občanov
o problematiku bločkov. Občania nám posielajú podnety na prevádzky,
v ktorých blok nedostali vôbec, alebo posielajú oskenované bločky, pri
ktorých majú podozrenie, že nie sú v súlade so zákonom.<br>
Aj na základe nahlásení od občanov následne finančná správa jednotlivé
prevádzky kontroluje. Počas minulého roka kontrolóri z colných aj
daňových úradov preverili 13 782 podnikateľov. Kontroly boli zamerané na
dodržiavanie zákona o ERP a chyby zistili v 7 644 prípadoch (56,5%).<br>
Za porušenia zákona kontrolóri finančnej správy uložili pokuty vo výške
1 335 780,32 eur.<br>
Emailová adresa <a
href="mailto:pokladnica&amp;#64;financnasprava.sk">pokladnica&amp;#64;<!—->financnasprava.sk</a>
je k dispozícii aj počas roka 2014. Občania nám môžu aj naďalej
nahlasovať svoje podnety. Jednotlivé daňové a colné úrady budú
nahlásené prevádzky kontrolovať priebežne.<br>
<strong>Mgr. Patrícia Macíková, hovorkyňa finančnej správy</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter