Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Kontrolovali postup prác na výstavbe kanalizácie

<p>Minulý štvrtok absolvovalo vedenie mesta kontrolný deň na stavbe
kanalizácie v Stropkove. Zúčastnili sa na ňom aj zástupcovia
Východoslovenskej vodárenskej, a.s., dodávateľských firiem a stavebný
dozor stavby. V úvode odzneli informácie týkajúce sa priebehu prác.
Začiatkom týždňa sa začalo s výstavbou a rozšírením chodníka od
pohostinstva Pod orechom do Tesly, ukončený bude najneskôr v druhom
augustovom týždni. V krátkom čase začnú prekopávky chodníka na
Hviezdoslavovej, od križovatky s Novým riadkom po Letnú.</p>

<p>V priebehu aktuálneho týždňa začína výstavba monolitickej šachty na
Mlynskej, pri Letnej krčme. Premávka bude presmerovaná cez ulice Za jarkom a
Kukučínova, pre nákladnú dopravu je určená obchádzka cez Bokšu. Po
jarmoku začnú budovať kanalizáciu od parkoviska pri Victórii, cez park
okolo fontány až po námestie. V rámci diskusie vyzvalo vedenie mesta
stavbárov, aby zabezpečili čistenie ulíc, na ktorých prebieha výstavba.
Investora tiež oboznámili so sťažnosťami stropkovskej verejnosti
týkajúcimi sa nedodržiavania technologického postupu. Ide najmä
o zhutňovanie povrchu po výkopových prácach, kde potom hrozí riziko
prepadávania cesty. Mesto má k dispozícii vlastnú fotodokumentáciu
i podnety od viacerých občanov a podnikateľov, z ktorých je zjavné, že
nie všetky úseky kanalizácie sú zasypávané a zhutnené podľa stanoveného
postupu.<br>
Stavebný dozor, zástupca VVS, a.s., i zhotovitelia stavieb sa zaviazali, že
každý z úsekov opätovne skontrolujú a budú sa snažiť o nápravu.
Najproblematickejšie úseky prejdú opätovnou finalizáciou. Prednosta MsÚ
Stanislav Humeník poznamenal, že kvalita vykonanej práce by mala byť aj
v záujme investora, aby sa prípadné problémy nemuseli zložito riešiť
v rámci reklamačného konania, ale aby sa im predišlo už pri výstavbe.<br
/>
<strong>-msú-</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-07/29-kontrola-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-07/29-kontrola-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter